استیو و مگی - بخش ششم
1+ | 2019 | wattsenglish

Wow English Steve and Maggie - Part 6
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Steve R. Watts
ویژه اعضاء
The Colours Song
ویژه اعضاء
The Time Machine Song
ویژه اعضاء
The Toy Train Song
ویژه اعضاء
The Wheels On The Bus
ویژه اعضاء
Twinkle Twinkle Little Star
ویژه اعضاء
Vegetables for Kids
ویژه اعضاء
Vocabulary Song
ویژه اعضاء
Watch kids TV! Steve! Jump
ویژه اعضاء
Weather Song for Kids
ویژه اعضاء
What is it Song - Door,...
ویژه اعضاء
Wheels On The Bus Go
ویژه اعضاء
Where is the Ball
ویژه اعضاء
Where is the Ladybird
ویژه اعضاء
Windy Weather
ویژه اعضاء
Yummy Food Story time
ویژه اعضاء
Back to School Story with...
ویژه اعضاء
Back to School Story with...
ویژه اعضاء
Birthday Toys for Kids

استیو و مگی فضایی ایجاد می کنند تا کودکان بتوانند در آن به یادگیری زبان بپردازند و از آن لذت ببرند، در این شرایط والدین می توانند آرامش داشته باشند و به کارهای روزمره خود بپردازند.
واو انگلیش (Wow English) نمایشی سراسر جذابیت و شادی و همراه با موزیک است. در این ویدئوها ماجراجویی های استیو و مگی را دنبال کنید و خود را برای تجربه ای شگفت انگیز آماده کنید. می خواهیم خوش بگذرونیم!