پپاپگ - فصل دوم

2+ | 2005 | Entertainment One
Peppa Pig Season 2
پپاپگ - فصل دوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Astley Baker Davies
Peppa Pig S02E01 Bubbles
04:49
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E01 Bubbles
Peppa Pig S02E02 Emily Elephant
04:49
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E02 Emily Elephant
Peppa Pig S02E03 Polly's Holiday
04:48
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E03 Polly's Holiday
Peppa Pig S02E04 Teddy's Day Out
04:51
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E04 Teddy's Day Out
Peppa Pig S02E05 Mysteries
04:51
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E05 Mysteries
Peppa Pig S02E06 George's Friend
04:48
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E06 George's Friend
Peppa Pig S02E07 Mr. Scarecrow
04:52
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E07 Mr. Scarecrow
Peppa Pig S02E08 Windy Autumn Day
04:52
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E08 Windy Autumn Day
Peppa Pig S02E09 The Time Capsule
04:52
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E09 The Time Capsule
Peppa Pig S02E10 Rock Pools
04:52
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E10 Rock Pools
Peppa Pig S02E11 Recycling
04:52
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E11 Recycling
Peppa Pig S02E12 The Boat Pond
04:57
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E12 The Boat Pond
Peppa Pig S02E13 Traffic Jam
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E13 Traffic Jam
Peppa Pig S02E14 Bedtime
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E14 Bedtime
Peppa Pig S02E15 Sports Day
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E15 Sports Day
Peppa Pig S02E16 The Eye Test
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E16 The Eye Test
Peppa Pig S02E17 Granddad Dog's Garage
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E17 Granddad Dog's Garage
Peppa Pig S02E18 Foggy Day
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E18 Foggy Day
Peppa Pig S02E19 Jumble Sale
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E19 Jumble Sale
Peppa Pig S02E20 Swimming
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E20 Swimming
Peppa Pig S02E21 Tiny Creatures
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E21 Tiny Creatures
Peppa Pig S02E22 Daddy Pigs Office
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E22 Daddy Pigs Office
Peppa Pig S02E23 Pirate Island
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E23 Pirate Island
Peppa Pig S02E24 George Catches a Cold
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E24 George Catches a Cold
Peppa Pig S02E25 The Balloon Ride
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E25 The Balloon Ride
Peppa Pig S02E26 George's Birthday
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E26 George's Birthday
Peppa Pig S02E27 The Long Grass
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E27 The Long Grass
Peppa Pig S02E28 Zoe Zebra The Postman's Daughter
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E28 Zoe Zebra The Postman's Daughter
Peppa Pig S02E29 Painting
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E29 Painting
Peppa Pig S02E30 Cuckoo Clock
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E30 Cuckoo Clock
Peppa Pig S02E31 The Baby Piggy
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E31 The Baby Piggy
Peppa Pig S02E32 Grandpa's Little Train
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E32 Grandpa's Little Train
Peppa Pig S02E33 The Bicycle Ride
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E33 The Bicycle Ride
Peppa Pig S02E34 Ice Skating
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E34 Ice Skating
Peppa Pig S02E35 Dentist
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E35 Dentist
Peppa Pig S02E36 Dens
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E36 Dens
Peppa Pig S02E37 Pretend Friend
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E37 Pretend Friend
Peppa Pig S02E38 School Bus Trip
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E38 School Bus Trip
Peppa Pig S02E39 Rebecca Rabbit
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E39 Rebecca Rabbit
Peppa Pig S02E40 Nature Trail
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E40 Nature Trail
Peppa Pig S02E41 Pen Pal
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E41 Pen Pal
Peppa Pig S02E42 Granny And Grandpa's Attic
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E42 Granny And Grandpa's Attic
Peppa Pig S02E43 The Quarrel
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E43 The Quarrel
Peppa Pig S02E44 The Toy Cupboard
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E44 The Toy Cupboard
Peppa Pig S02E45 School Camp
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E45 School Camp
Peppa Pig S02E46 Captain Daddy Pig
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E46 Captain Daddy Pig
Peppa Pig S02E47 The Powercut
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E47 The Powercut
Peppa Pig S02E48 Bouncy Ball
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E48 Bouncy Ball
Peppa Pig S02E49 Stars
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E49 Stars
Peppa Pig S02E50 Daddy Pig's Birthday
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E50 Daddy Pig's Birthday
Peppa Pig S02E51 The Sleepover
05:13
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E51 The Sleepover
Peppa Pig S02E52 Cold Winter Day
05:11
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E52 Cold Winter Day

پپاپیگ یک مجموعه کارتونی تلویزیونی برای سنین خردسالان و ساخت کشور بریتانیا است که توسط Astley Baker Davies در شرکت Entertainment One ساخته شده است که برای اولین بار در 31 می 2004 پخش شد.

این مجموعه داستان یک خانواده خوک را روایت می کند. این شخصیت ها لباس می پوشند، در خانه زندگی می کنند و اتومبیل می رانند، اما هنوز برخی از خصوصیات حیواناتی را که در آنها مستقر هستند از خود نشان می دهند. پپا و خانواده اش در طی روزمرگی خود مکالماتی دارند که در آن انگلیسی صحبت می کنند، مانند انسان ها در حال صحبت کردن هستند، حیوانات دیگر وقتی صحبت می کنند صدای مربوطه خود را نیز نشان می دهند.

این مجموعه یک راوی دارد که همزمان بیننده را در فهم بهتر داستان یاری می کند. این مجموعه مناسب کودکان دو سال به بالا است. زیرا از این سن کودکان بیشتر درحال کشف پیرامون خود هستند. این کارتون با تکرار روزانه به صورت غیرمستقیم باعث یادگیری زبان انگلیسی می شود.

فایل فشرده فصل دوم Peppa Pig
حجم فایل: 790.8 MB
زمان کل کلیپ ها: 04:25:56
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!