پپاپگ - فصل دوم
2+ | 2005 | Entertainment One

Peppa Pig Season 2
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Astley Baker Davies
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E01 Bubbles
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E02 Emily...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E03 Polly's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E04 Teddy's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E05 Mysteries
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E06 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E07 Mr. Scarecrow
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E08 Windy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E09 The Time...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E10 Rock Pools
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E11 Recycling
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E12 The Boat Pond
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E13 Traffic Jam
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E14 Bedtime
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E15 Sports Day
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E16 The Eye Test
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E17 Granddad...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E18 Foggy Day
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E19 Jumble Sale
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E20 Swimming
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E21 Tiny...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E22 Daddy Pigs...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E23 Pirate Island
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E24 George...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E25 The...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E26 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E27 The Long...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E28 Zoe Zebra...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E29 Painting
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E30 Cuckoo Clock
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E31 The Baby...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S02E32 Grandpa's...

پپاپیگ یک مجموعه کارتونی تلویزیونی برای سنین خردسالان و ساخت کشور بریتانیا است که توسط Astley Baker Davies در شرکت Entertainment One ساخته شده است که برای اولین بار در 31 می 2004 پخش شد.

این مجموعه داستان یک خانواده خوک را روایت می کند. این شخصیت ها لباس می پوشند، در خانه زندگی می کنند و اتومبیل می رانند، اما هنوز برخی از خصوصیات حیواناتی را که در آنها مستقر هستند از خود نشان می دهند. پپا و خانواده اش در طی روزمرگی خود مکالماتی دارند که در آن انگلیسی صحبت می کنند، مانند انسان ها در حال صحبت کردن هستند، حیوانات دیگر وقتی صحبت می کنند صدای مربوطه خود را نیز نشان می دهند.

این مجموعه یک راوی دارد که همزمان بیننده را در فهم بهتر داستان یاری می کند. این مجموعه مناسب کودکان دو سال به بالا است. زیرا از این سن کودکان بیشتر درحال کشف پیرامون خود هستند. این کارتون با تکرار روزانه به صورت غیرمستقیم باعث یادگیری زبان انگلیسی می شود.