دیو و اوا - بخش اول

1+ | 2016
Dave and Ava Volume 1
دیو و اوا - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
ABC Song
02:17
ABC Song
Apples And Bananas
03:27
Apples And Bananas
Baa, Baa, Black Sheep
03:20
Baa, Baa, Black Sheep
Bingo Song
03:06
Bingo Song
Colors Song
04:04
Colors Song
Five Little Ducks
03:04
Five Little Ducks
Five Little Monkeys Jumping On The Bed
02:35
Five Little Monkeys Jumping On The Bed
Halloween Finger Family
00:58
Halloween Finger Family
Halloween Song
03:05
Halloween Song
Head, Shoulders, Knees and Toes
02:08
Head, Shoulders, Knees and Toes
Hickory Dickory Dock
03:14
Hickory Dickory Dock
Humpty Dumpty
02:33
Humpty Dumpty
If Youre Happy And You Know It
02:20
If Youre Happy And You Know It
Itsy Bitsy Spider
02:48
Itsy Bitsy Spider
Jack And Jill
02:49
Jack And Jill
Jingle Bells
02:09
Jingle Bells
Johny, Johny, Yes Papa
02:38
Johny, Johny, Yes Papa
Mary Had A Little Lamb
02:47
Mary Had A Little Lamb
Miss Polly Had A Dolly
03:00
Miss Polly Had A Dolly
Old Mcdonald Had A Farm
03:14
Old Mcdonald Had A Farm
Once I Caught A Fish Alive
02:16
Once I Caught A Fish Alive
One Little Finger Part 1
02:43
One Little Finger Part 1
One Little Finger Part 2
02:47
One Little Finger Part 2
One Potato, Two Potatoes
02:16
One Potato, Two Potatoes
Rain Rain Go Away
03:13
Rain Rain Go Away
Rig A Jig Jig
02:15
Rig A Jig Jig
Row Row Row Your Boat
02:32
Row Row Row Your Boat
Teddy Bear
03:00
Teddy Bear
Ten In The Bed
03:49
Ten In The Bed
We Wish You A Merry Christmas
02:20
We Wish You A Merry Christmas

بازسازی سه بعدی آهنگ های "آموزش زبان" برای بچه ها
اشعار کودکانه ارزش فرهنگی زیادی دارند.
انیمیشن های سه بعدی در سطح جهانی، سرگرمی و سحر و جادو را به آهنگ های سنتی کودکان آورده است.

با کودکان خود سرگرم شوید!
کودکان با پریدن، آواز خواندن، رقصیدن، رقابت کردن ... برای بسیاری از هیجان ها آماده می شوند!
ارتباطی عمیق تر با بچه هایتان ایجاد کنید و لحظات لذت بخش زیادی را به اشتراک بگذارید.

بچه ها خلاق و هوشمند خواهند شد.
ویدئو های دیو و آوا، الفبای انگلیسی، اعداد، اشکال، رنگ ها و موارد دیگر را آموزش می دهد.
اشعار کودکانه حافظه را بهبود می بخشد و به کودکان کمک می کند تا به اعتماد به نفس نوآورانه تری دست یابند.

مشارکت با خردسالان، برای والدین آرامش بخش است
بچه ها یاد می گیرند تمرکز کنند و به طور مستقل بازی کنند.
شما می توانید برای یک لحظه آرام باشید، دیو و آوا با سرگرم کردن کودک مراقب بچه های کوچک تان همراه با آموزش است.

زبان دوم را با بازی یاد بگیرید
آهنگ ها و شخصیت های جذاب دیو و آوا، کودک شما را متفاوت از آموزش های دیگر با زبان دوم آشنا می کند.

آموزش نیازهای روزمره
اشعار کودکانه برای کودکان با یادگیری نیازهای روزمره زندگی است.
آنها مهارتهای شنیداری و صحبت کردن و رفتار اجتماعی را الگو قرار می دهند.

هر جا که بروید، می توانید از طریق سایت دیو و آوا را ببینید
شاید وقت زیادی را مجبورید در هنگام انتظار صرف کنید، می توانید به itoons.ir مراجعه کرده و سرگرم شوید و برای سفرهای جاده ای سرگرم کننده تر و ارزشمند تر می شود!
دیو و آوا را با کودکتان در هر کجا تماشا کنید و لذت ببرید.