استیو و مگی - بخش سوم
1+ | 2018 | wattsenglish

Wow English Steve and Maggie - Part 3
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Steve R. Watts
Gardening for Kids and the...
Get Dressed Kids
Getting Dressed
ویژه اعضاء
Halloween for Kids
ویژه اعضاء
Halloween Party Songs for Kids
Halloween Pumpkin Story
ویژه اعضاء
Halloween Songs and Stories
Halloween Trick or Treat Story
Happy and Sad
ویژه اعضاء
Haunted House
Head Shoulders Knees and Toes
Head Shoulders Knees and Toes
Healthy Food for Kids
Healthy Food for Steve and...
Hide and Seek
Hide and Seek Steve and Maggie
Holiday Story for Kids
Holiday Story Time
Holiday Story with Clothes
House Song for Kids
How are you Im Thirsty...
How are you - Steve is...
How many tomatoes Pick them...
I Like Oranges
Ice Cream Chocolate and...
Ice Cream Finger Family
If You're Happy and You...
It's My House What Can You See
Jingle Bells
Jobs for Kids
توجه: این بخش از استیو و مگی شامل تصاویر هالووین است که ممکن است کودک شما نسبت به آنها واکنش نامناسب نشان دهد. لطفا در دانلود و پخش قسمت ها دقت نمایید. رسالت ما ارائه کامل مجموعه هاست!

استیو و مگی فضایی ایجاد می کنند تا کودکان بتوانند در آن به یادگیری زبان بپردازند و از آن لذت ببرند، در این شرایط والدین می توانند آرامش داشته باشند و به کارهای روزمره خود بپردازند.
واو انگلیش (Wow English) نمایشی سراسر جذابیت و شادی و همراه با موزیک است. در این ویدئوها ماجراجویی های استیو و مگی را دنبال کنید و خود را برای تجربه ای شگفت انگیز آماده کنید. می خواهیم خوش بگذرونیم!