کوکوملون - بخش هفتم

1+ | 2020
Cocomelon - ABC KidTV - Vol.7
کوکوملون - بخش هفتم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
Yes Yes Bedtime Camping Song
03:43
ویژه اعضاء
Yes Yes Bedtime Camping Song
Freeze Dance Song
03:10
ویژه اعضاء
Freeze Dance Song
Shadow Puppets Song
03:11
ویژه اعضاء
Shadow Puppets Song
This Little Piggy
04:12
ویژه اعضاء
This Little Piggy
Tie Your Shoes Song
03:36
ویژه اعضاء
Tie Your Shoes Song
Halloween Costume Song
03:26
ویژه اعضاء
Halloween Costume Song
Halloween at School Song
03:47
ویژه اعضاء
Halloween at School Song
Playdate with Cody
03:10
ویژه اعضاء
Playdate with Cody
JJ's Winter Show and Tell at School
03:49
ویژه اعضاء
JJ's Winter Show and Tell at School
Hide and Go Seek in the Snow - Jingle Bells
02:53
ویژه اعضاء
Hide and Go Seek in the Snow - Jingle Bells
Tomtom's Holiday Giving Story
03:43
ویژه اعضاء
Tomtom's Holiday Giving Story
Christmas at the Farm
03:03
ویژه اعضاء
Christmas at the Farm
Cody's Special Dinosaur Day
02:46
ویژه اعضاء
Cody's Special Dinosaur Day
JJ's New Year's Resolution
03:38
ویژه اعضاء
JJ's New Year's Resolution
Counting Apples at the Farm
03:12
ویژه اعضاء
Counting Apples at the Farm
Pretend Play Song
03:18
ویژه اعضاء
Pretend Play Song
Valentine's Day Song
03:07
ویژه اعضاء
Valentine's Day Song
Cody's Moving Day Song
02:58
ویژه اعضاء
Cody's Moving Day Song
Shapes In My Lunch
03:45
ویژه اعضاء
Shapes In My Lunch
Cody's Father and Son Day
03:11
ویژه اعضاء
Cody's Father and Son Day
Little Bunny Foo Foo
03:02
ویژه اعضاء
Little Bunny Foo Foo
Easter Masks Song
03:37
ویژه اعضاء
Easter Masks Song

به بخش هفتم کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی ABC kidTV) زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!