رارا شیر پر سروصدا - فصل اول

2+ | 2011 | Cbeebies
Raa Raa The Noisy Lion - Season 1
رارا شیر پر سروصدا - فصل اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Raa Raa S01E01 A Time to be Quiet, A Time to be Loud
09:39
Raa Raa S01E01 A Time to be Quiet, A Time to be Loud
Raa Raa S01E02 The Right Sound
08:44
Raa Raa S01E02 The Right Sound
Raa Raa S01E03 Huffty Loses His Voice
08:44
Raa Raa S01E03 Huffty Loses His Voice
Raa Raa S01E04 Raa Raa Finds a Voice
08:44
Raa Raa S01E04 Raa Raa Finds a Voice
Raa Raa S01E05 Zebby's Snack Time
08:43
Raa Raa S01E05 Zebby's Snack Time
Raa Raa S01E06 Finding Noisy
08:44
Raa Raa S01E06 Finding Noisy
Raa Raa S01E07 Ooo Ooo's Jungle Drums
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E07 Ooo Ooo's Jungle Drums
Raa Raa S01E08 Topsy's Musical Stones
08:38
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E08 Topsy's Musical Stones
Raa Raa S01E09 Raa Raa's Noisy Present
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E09 Raa Raa's Noisy Present
Raa Raa S01E10 Raa Raa's Big Roar
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E10 Raa Raa's Big Roar
Raa Raa S01E11 Scritch Scratch
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E11 Scritch Scratch
Raa Raa S01E12 Hurry Up Raa Raa
09:06
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E12 Hurry Up Raa Raa
Raa Raa S01E13 Rumble in the Jungle
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E13 Rumble in the Jungle
Raa Raa S01E14 Raa Raa's Favourite Noise
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E14 Raa Raa's Favourite Noise
Raa Raa S01E15 Ooo Ooo Slips Up
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E15 Ooo Ooo Slips Up
Raa Raa S01E16 No Sleep Til Bedtime
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E16 No Sleep Til Bedtime
Raa Raa S01E17 Raa Raa's Rainy Day
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E17 Raa Raa's Rainy Day
Raa Raa S01E18 Two's Company
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E18 Two's Company
Raa Raa S01E19 Lots of Raas in the Jungle
10:05
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E19 Lots of Raas in the Jungle
Raa Raa S01E20 Raa Raa's Favourite Things
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E20 Raa Raa's Favourite Things
Raa Raa S01E21 Jungle Jiggles
10:12
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E21 Jungle Jiggles
Raa Raa S01E22 Raa Raa's Great Big Noise
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E22 Raa Raa's Great Big Noise
Raa Raa S01E23 Raa Raa's Nap Time Story
09:06
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E23 Raa Raa's Nap Time Story
Raa Raa S01E24 Go Bananas
08:37
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E24 Go Bananas
Raa Raa S01E25 Clangy Bangy Crocky
08:36
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E25 Clangy Bangy Crocky
Raa Raa S01E26 Raa Raa's New Noise
08:44
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E26 Raa Raa's New Noise

رارا شیر پر سروصدا یک مجموعه تلویزیونی بریتیش مناسب برای کودکان است که اولین بار در می 2011 در کانال CBeebies پخش شد. این مجموعه شامل یک گروه از شخصیت های مبتنی بر حیوانات و ماجراها و فعالیت های آنها در جنگل جینگیلی جانگل است. این سریال توسط لورن کلی روایت می شود. این سریال توسط Chapman Entertainment (فصل های 1 و 2) و تلویزیون انیمیشن DreamWorks (فصل 3) ساخته شده است. آخرین قسمت این مجموعه در سال 2018 پخش شد.

نام شخصیت ها، رارا (شیر پرسروصدا)، تاپسی (زرافه علاقمند به مطالعه)، زبی (گورخری که زیاد گرسنه میشه)، هافتی (فیل عاشق موزیک)، اواو (شامپانزه عاشق تاب خوردن میان انگورها)، کروکی (کروکدیل علاقمند به شناور شدن کنار رودخانه)، پیا (طوطی عاشق پرواز که اوایل داستان حضور ندارد)، اسکاتل (او یک عنکبوت بنفش است و هشت پا دارد، او نیز اوایل داستان حضور ندارد)

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!