رارا شیر پر سروصدا - فصل اول
2+ | 2011 | Cbeebies

Raa Raa The Noisy Lion - Season 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Raa Raa S01E01 A Time to be...
Raa Raa S01E02 The Right Sound
Raa Raa S01E03 Huffty Loses...
Raa Raa S01E04 Raa Raa...
Raa Raa S01E05 Zebby's...
Raa Raa S01E06 Finding Noisy
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E07 Ooo Ooo's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E08 Topsy's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E09 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E10 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E11 Scritch Scratch
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E12 Hurry Up Raa...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E13 Rumble in...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E14 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E15 Ooo Ooo...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E16 No Sleep Til...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E17 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E18 Two's Company
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E19 Lots of Raas...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E20 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E21 Jungle Jiggles
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E22 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E23 Raa Raa's...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E24 Go Bananas
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E25 Clangy Bangy...
ویژه اعضاء
Raa Raa S01E26 Raa Raa's...

رارا شیر پر سروصدا یک مجموعه تلویزیونی بریتیش مناسب برای کودکان است که اولین بار در می 2011 در کانال CBeebies پخش شد. این مجموعه شامل یک گروه از شخصیت های مبتنی بر حیوانات و ماجراها و فعالیت های آنها در جنگل جینگیلی جانگل است. این سریال توسط لورن کلی روایت می شود. این سریال توسط Chapman Entertainment (فصل های 1 و 2) و تلویزیون انیمیشن DreamWorks (فصل 3) ساخته شده است. آخرین قسمت این مجموعه در سال 2018 پخش شد.

نام شخصیت ها، رارا (شیر پرسروصدا)، تاپسی (زرافه علاقمند به مطالعه)، زبی (گورخری که زیاد گرسنه میشه)، هافتی (فیل عاشق موزیک)، اواو (شامپانزه عاشق تاب خوردن میان انگورها)، کروکی (کروکدیل علاقمند به شناور شدن کنار رودخانه)، پیا (طوطی عاشق پرواز که اوایل داستان حضور ندارد)، اسکاتل (او یک عنکبوت بنفش است و هشت پا دارد، او نیز اوایل داستان حضور ندارد)

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!