کوکوملون - بخش دوم
1+ | 2019

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.2
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
If You're Happy and You...
Itsy Bitsy Spider
Jingle Bells
Johny, Johny, Yes Papa
Johny, Johny, Yes Papa...
Laughing Baby with Family
London Bridge is Falling Down
Mary Had a Little Lamb
Mom and Baby Blue Whale...
Musical Instruments Song...
My Name Song
No, No, Bedtime Song
No, No, Play Safe Song
No, No, Playground Song
No, No, Table Manners Song
Old MacDonald
Pat a Cake Song
Peek A Boo Song
Planet Song
Please and Thank You Song
Rain Rain Go Away
Row, Row, Row Your Boat
Sharing Song
Sick Song
Skidamarink
Sports Ball Song
Ten in the Bed
Ten Little Duckies - A...
The Bear Went Over the...
The Country Mouse and the...

به کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی "ABC kidTV") زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.