کایو - فصل دوم
2+ | 2002

Caillou - Season 2
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Caillou S02E01 Caillou's...
Caillou S02E02 Happy New Year
Caillou S02E03 Lights Out
ویژه اعضاء
Caillou S02E04 Star Light,...
ویژه اعضاء
Caillou S02E05 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E06 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E07 Back Seat...
ویژه اعضاء
Caillou S02E08 Surprise Party
ویژه اعضاء
Caillou S02E09 A Frog in...
ویژه اعضاء
Caillou S02E10 New Kids on...
ویژه اعضاء
Caillou S02E11 A Good Friend
ویژه اعضاء
Caillou S02E12 Dancing at...
ویژه اعضاء
Caillou S02E13 A Special Dog
ویژه اعضاء
Caillou S02E14 Caillou and...
ویژه اعضاء
Caillou S02E15 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E16 A Surprise...
ویژه اعضاء
Caillou S02E17 As Good as New
ویژه اعضاء
Caillou S02E18 Caillou and...
ویژه اعضاء
Caillou S02E19 Clementine's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E20 Play Ball
ویژه اعضاء
Caillou S02E21 Backyard...
ویژه اعضاء
Caillou S02E22 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E23 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E24 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E25 Get Well Soon
ویژه اعضاء
Caillou S02E26 Caillou Goes...
ویژه اعضاء
Caillou S02E27 Finders Keepers
ویژه اعضاء
Caillou S02E28 Calling Dr....
ویژه اعضاء
Caillou S02E29 All in a...
ویژه اعضاء
Caillou S02E30 Pumpkin...
ویژه اعضاء
Caillou S02E31 Holiday Magic
ویژه اعضاء
Caillou S02E32 The Mighty Oak
ویژه اعضاء
Caillou S02E33 Just in Time
ویژه اعضاء
Caillou S02E34 I Want To...
ویژه اعضاء
Caillou S02E35 A Camping We...
ویژه اعضاء
Caillou S02E36 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E37 Just Like Daddy
ویژه اعضاء
Caillou S02E38 Far Away Home
ویژه اعضاء
Caillou S02E39 T-Shirt Trouble
ویژه اعضاء
Caillou S02E40 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E41 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E42 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E43 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E44 Caillou Goes...
ویژه اعضاء
Caillou S02E45 Gone Fishing
ویژه اعضاء
Caillou S02E46 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E47 House Paint
ویژه اعضاء
Caillou S02E48 All You Can Eat
ویژه اعضاء
Caillou S02E49 The Little Bird
ویژه اعضاء
Caillou S02E50 Backyard Zoo
ویژه اعضاء
Caillou S02E51 The Berry Patch
ویژه اعضاء
Caillou S02E52 Clowning Around
ویژه اعضاء
Caillou S02E53 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E54 A Very Good...
ویژه اعضاء
Caillou S02E55 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E56 Skating Lessons
ویژه اعضاء
Caillou S02E57 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E58 Caillou...
ویژه اعضاء
Caillou S02E59 Caillou The...
ویژه اعضاء
Caillou S02E60 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E61 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E62 Mr. Fixit
ویژه اعضاء
Caillou S02E63 Music Box
ویژه اعضاء
Caillou S02E64 Caillou's...
ویژه اعضاء
Caillou S02E65 New Clothes

به فصل دوم مجموعه کایو خوش آمدید!

کایو (نوشته می شود کایلو) نام یک سریال کارتونی ساخت کشور کانادا است که نخستین بار در شبکه TeleToon در پانزدهم سپتامبر 1997 پخش شد. این کارتون بعدا به شبکه Treehouse انتقال یافت، فصل دوم این مجموع در سال های 2000 تا 2002 پخش شد و قسمت نهایی کایو در تاریخ 3 اکتبر 2010 به نمایش در آمد. این مجموعه بر اساس کتاب های Hélène Desputeaux با همین نام ساخته شده است که روایتگر پسری 4 ساله با نام کایو است که ماجراجویی در جهان پیرامون خود را دوست دارد.

در حال حاضر مجموعه ای که در itoons.ir برای دانلود ارائه شده است نسخه بازسازی شده و باکیفیت این مجموعه نسبتا قدیمی می باشد، که می تواند کودک شما را مدت ها سرگرم نموده و آموزش انگلیسی آن به صورت غیرمستقیم و از روش تکرار و گوش دادن می باشد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!