من و مامان

0+ | 2004 | Universal
Mommy & Me: Playgroup Favorites
من و مامان
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: مارتی پنزر

مجموعه من و مامان به گفته ی سازنده برای سنین 6 ماه تا 5 سال مناسب است و شامل اشعار انگلیسی و بازی های گروهی است.
تمامی چهارده قسمت این بخش بصورت یک فایل به هم چسبیده به مدت 31 دقیقه ارائه شده است.

ترتیب و نام قسمت های این فایل:
1. Mommy & Me
2. Shake My Hand (Hello Song)
3. A Sailor Went To Sea, Sea, Sea
4. B-I-N-G-O
5. The Wheels On The Bus
6. Skip To My Lou
7. She'll Be Coming 'Round The Mountain
8. The Grand Old Duke Of York
9. The William Tell Overture
10. I've Been Working On The Railroad
11. This Is The Way We Wash Our Hair
12. Itsy Bitsy Spider
13. Open/Close Them
14. Take My Hand (Goodbye Song)

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!