تیپ موشه - بخش اول

3+ | 2017
Tip the Mouse - Volume 1
تیپ موشه - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: اندریا بوزتو
Tip the Mouse S01E01 Down with the Rules
07:44
Tip the Mouse S01E01 Down with the Rules
Tip the Mouse S01E02 Shazam
07:24
Tip the Mouse S01E02 Shazam
Tip the Mouse S01E03 I Don't Want to Take a Bath
07:28
Tip the Mouse S01E03 I Don't Want to Take a Bath
Tip the Mouse S01E04 I Want to Go with You
07:29
Tip the Mouse S01E04 I Want to Go with You
Tip the Mouse S01E05 Boys are Better than Girls
07:35
Tip the Mouse S01E05 Boys are Better than Girls
Tip the Mouse S01E06 The Toys are Mine
07:31
Tip the Mouse S01E06 The Toys are Mine
Tip the Mouse S01E07 I Want to Win
07:32
Tip the Mouse S01E07 I Want to Win
Tip the Mouse S01E08 Wake Up its Snowing
07:15
Tip the Mouse S01E08 Wake Up its Snowing
Tip the Mouse S01E09 Telling Tall Tales
07:37
Tip the Mouse S01E09 Telling Tall Tales
Tip the Mouse S01E10 Youre not my Friend Anymore
07:31
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E10 Youre not my Friend Anymore
Tip the Mouse S01E11 Babysitters are Monsters
07:45
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E11 Babysitters are Monsters
Tip the Mouse S01E12 A Pet for Tip
07:37
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E12 A Pet for Tip
Tip the Mouse S01E13 I'm Not Hiding
07:28
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E13 I'm Not Hiding
Tip the Mouse S01E14 Nothing Scares Braves Pirates
07:18
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E14 Nothing Scares Braves Pirates
Tip the Mouse S01E15 I Want to be a Policeman
07:38
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E15 I Want to be a Policeman
Tip the Mouse S01E16 I Want to be Handsome
07:36
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E16 I Want to be Handsome
Tip the Mouse S01E17 Scary Dark
07:34
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E17 Scary Dark
Tip the Mouse S01E18 Jody's Favourite Toy
07:25
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E18 Jody's Favourite Toy
Tip the Mouse S01E19 I Will Never Eat Veggies
07:26
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E19 I Will Never Eat Veggies
Tip the Mouse S01E20 What a Fear of the Storm
07:26
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E20 What a Fear of the Storm
Tip the Mouse S01E21 In Dad's Crib
07:33
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E21 In Dad's Crib
Tip the Mouse S01E22 Finding Teddy
07:15
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E22 Finding Teddy
Tip the Mouse S01E23 I am Not Going to the Doctor's
07:21
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E23 I am Not Going to the Doctor's
Tip the Mouse S01E24 I am Not Good at This
07:15
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E24 I am Not Good at This
Tip the Mouse S01E25 A Guest at My House
07:15
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E25 A Guest at My House
Tip the Mouse S01E26 I Want to Play
07:20
ویژه اعضاء
Tip the Mouse S01E26 I Want to Play

در گوشه ی کوچکی از علفزار، نزدیک به دنیای انسان ها، دهکده ای وجود دارد و درست در آنجا، در خانه ای کوچک با مبلمان ساخته شده از وسایلی که از دست داده ایم یا دور انداخته ایم، به همراه خانواده اش موش کوچولوی ناقلا به نام «تیپ» زندگی می کند. در اینجا ما شاهد همه ماجراهای جذابی هستیم که موش کوچولو با آن روبرو می شود در حالی که راه خارق العاده ای را برای رشد کردن و بزرگ شدن طی می کند. هر قسمت از این مجموعه داستان مستقلی دارد.

فایل فشرده 26 قسمت بخش اول
حجم فایل: 1.3 GB
زمان کل کلیپ ها: 03:14:15
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!