مادر گوس کلاب (سینگ ویت می)

1+ | 2014 - 2016
Mother Goose Club
مادر گوس کلاب (سینگ ویت می)
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
A Haunted House on Halloween Night
04:30
A Haunted House on Halloween Night
A Haunted House on Halloween Night
02:59
A Haunted House on Halloween Night
A Ram Sam Sam
01:11
A Ram Sam Sam
A Sailor Went to Sea
01:45
A Sailor Went to Sea
ABC Song
01:45
ABC Song
ABC Song with Eep the Mouse
01:40
ABC Song with Eep the Mouse
Alphabet Roundup
01:25
Alphabet Roundup
Alphabet Train Food Train
02:24
Alphabet Train Food Train
Auld Lang Syne
01:46
Auld Lang Syne
Baa Baa Black Sheep
02:36
Baa Baa Black Sheep
Bees
00:35
Bees
Bingo
02:45
Bingo
Bingo
02:05
Bingo
Bingo
01:26
Bingo
Camptown Races
02:04
Camptown Races
Clap Your Hands
02:12
Clap Your Hands
Clap Your Hands
00:44
Clap Your Hands
Count With Me
02:55
Count With Me
Curly Locks
00:41
Curly Locks
Day-O
03:01
Day-O
Dinosaur Stomp
02:26
Dinosaur Stomp
Driving in My Car
02:07
Driving in My Car
Earth is Our Home
02:25
Earth is Our Home
Earth is Our Home
03:29
Earth is Our Home
Eight Planets
03:41
Eight Planets
Elves in Santa's Workshop
04:46
Elves in Santa's Workshop
Farmer in The Dell
01:16
Farmer in The Dell
Five Green and Speckled Frogs
02:36
Five Green and Speckled Frogs
Five Little Mice
02:32
Five Little Mice
Five Little Monkeys
01:37
Five Little Monkeys

مجموعه مادر گوس کلاب با نام «سینگ ویت می» Sing With Me شناخته می شود و به دلیل داشتن محیط ساده و تصاویر رنگارنگ و جذاب برای کودکان سنین پایین مناسب است. این مجموعه اشعار معروف انگلیسی که با نام Mother Goose Nursery Rhymes هستند را به صورت عروسکی و کارتونی به تصویر کشیده است. مجموعه همواره در حال بروز رسانی است و در بخش های جدید توسط itoons.ir ارائه می شود.