استیو و مگی - بخش پنجم
1+ | 2018 | wattsenglish

Wow English Steve and Maggie - Part 5
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Steve R. Watts
ویژه اعضاء
Plane and Boat for Kids
ویژه اعضاء
Play and Jump Story
ویژه اعضاء
Play Football Numbers for...
ویژه اعضاء
Play Kitchen for Alien Kids
ویژه اعضاء
Play Song for Kids
ویژه اعضاء
Play the Drums with Steve
ویژه اعضاء
Playground for Kids
ویژه اعضاء
Playhouse for Steve and Maggie
ویژه اعضاء
Rainbow Colors Story
ویژه اعضاء
Robot for Kids playing
ویژه اعضاء
Rooms in the House
ویژه اعضاء
Song for Children about Clowns
ویژه اعضاء
Song for Kids about T-shirts
ویژه اعضاء
Sorry, Mr. Spider
ویژه اعضاء
Steve and Animals for...
ویژه اعضاء
Steve and Maggie are...
ویژه اعضاء
Steve and Maggie at Home
ویژه اعضاء
Steve and Maggie for Kids
ویژه اعضاء
Steve and Maggie in...
ویژه اعضاء
Steve and Maggie in Story Time
ویژه اعضاء
Racing throught a Wild...
ویژه اعضاء
Steve Brush your Teeth
ویژه اعضاء
Steve walking, skating,...
ویژه اعضاء
Steves Bike, Car and Train
ویژه اعضاء
Story for Kids Part 1
ویژه اعضاء
Story for Kids Part 2
ویژه اعضاء
Surprise Eggs Toys
ویژه اعضاء
Swimming Story
ویژه اعضاء
The Bed Song from Steve

استیو و مگی فضایی ایجاد می کنند تا کودکان بتوانند در آن به یادگیری زبان بپردازند و از آن لذت ببرند، در این شرایط والدین می توانند آرامش داشته باشند و به کارهای روزمره خود بپردازند.
واو انگلیش (Wow English) نمایشی سراسر جذابیت و شادی و همراه با موزیک است. در این ویدئوها ماجراجویی های استیو و مگی را دنبال کنید و خود را برای تجربه ای شگفت انگیز آماده کنید. می خواهیم خوش بگذرونیم!