دکتر مک ویلی - بخش اول

2+ | 2016
Doctor Mac Wheelie - Volume 1
دکتر مک ویلی - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Doctor Mac Wheelie 02 A Garbage Truck
04:14
Doctor Mac Wheelie 02 A Garbage Truck
Doctor Mac Wheelie 03 An Electric Car
04:31
Doctor Mac Wheelie 03 An Electric Car
Doctor Mac Wheelie 06 Car Engine Repair
04:35
Doctor Mac Wheelie 06 Car Engine Repair
Doctor Mac Wheelie 08 At the Car Factory
04:43
Doctor Mac Wheelie 08 At the Car Factory
Doctor Mac Wheelie 10 An Excavator and A Concrete Mixer
04:58
Doctor Mac Wheelie 10 An Excavator and A Concrete Mixer
Doctor Mac Wheelie 12 The Monster Truck
04:09
Doctor Mac Wheelie 12 The Monster Truck
Doctor Mac Wheelie 14 The Remote Control Car
04:04
Doctor Mac Wheelie 14 The Remote Control Car
Doctor Mac Wheelie 15 The Car Trailer
04:18
Doctor Mac Wheelie 15 The Car Trailer
Doctor Mac Wheelie 16 The Robots Lesson
03:55
Doctor Mac Wheelie 16 The Robots Lesson
Doctor Mac Wheelie 19 The Truck on the Bridge
04:09
Doctor Mac Wheelie 19 The Truck on the Bridge
Doctor Mac Wheelie 20 The Winter Truck
04:30
Doctor Mac Wheelie 20 The Winter Truck
Doctor Mac Wheelie 24 Let's Color the Racing Car
03:01
Doctor Mac Wheelie 24 Let's Color the Racing Car
Doctor Mac Wheelie 30 Car Overheats in the Desert
03:58
Doctor Mac Wheelie 30 Car Overheats in the Desert

فایل های آماده‌ی چاپ صفحات رنگ آمیزی مجموعه‌ی دکتر مک ویلی از طریق بخش فایل فشرده این صفحه قابل دانلود است.

فایل فشرده 30 کلیپ بخش اول
حجم فایل: 585.72 MB
زمان کل کلیپ ها: 02:04:12
دانلود (ویژه مشترکین)
صفحات رنگ آمیزی دکتر مک ویلی
حجم فایل: 1.02 MB
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!