بونس پاترول - بخش اول
1+ | 2017

Bounce Patrol - Collection 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Shannon Jones
ویژه اعضاء
Astronauts! Children's Song
ویژه اعضاء
Christmas Finger Family Song
ویژه اعضاء
Counting To 10 In Four...
ویژه اعضاء
Dinosaur Finger Family Song
ویژه اعضاء
Five Little Monkeys Jumping...
ویژه اعضاء
Halloween Finger Family Song
ویژه اعضاء
Animated To The Music
ویژه اعضاء
Hippity Hop - Easter Bunny...
ویژه اعضاء
Kids Bedtime Song
ویژه اعضاء
Old Macdonald Finger Family...
ویژه اعضاء
Royal Finger Family Song
ویژه اعضاء
Santa Is Coming
ویژه اعضاء
Teddy Bear, Teddy Bear,...
ویژه اعضاء
The Animal Sounds Song
ویژه اعضاء
The Shapes Song
ویژه اعضاء
Thomas The Tank Engine...
ویژه اعضاء
We Are The Pirates

آهنگ های کودکانه برای ورزش و شادابی کودکان! بونس پاترول با آموزش رنگ ها، اعداد، حروف الفبا، حیوانات و موارد بیشتر کودکان شما را در عین یادگیری به حرکت در می آورند، و کودک همراه این مجموعه آواز می خواند و شادی می کند.

به خاطر لباس های رنگارنگ، رقص و آواز و شعرهای انگلیسی این مجموعه به یک مجموعه دوست داشتنی و جذاب تبدیل شده است . به یاکینتا، ویل، جکسون، الیسا و راشل بپیوندید و آموزش را شروع کنید.

ما از ملبورن استرالیا هستیم، شانون جونز خالق این اثر است.

تعداد دانلود

536,976 کلیک

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!