دکتر بایناکس - فصل اول

5+ | 2018 | Indigenius
The Dr. Binocs Show - Season 1
دکتر بایناکس - فصل اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: سریجانی نگ
The Dr Binocs Show 02 The Water Cycle
03:08
The Dr Binocs Show 02 The Water Cycle
The Dr Binocs Show 03 Parts Of A Plant
03:14
The Dr Binocs Show 03 Parts Of A Plant
The Dr Binocs Show 06 Layers Of Atmosphere
03:27
The Dr Binocs Show 06 Layers Of Atmosphere
The Dr Binocs Show 07 Structure Of The Earth
03:13
The Dr Binocs Show 07 Structure Of The Earth
The Dr Binocs Show 08 The Five Senses
04:03
The Dr Binocs Show 08 The Five Senses
The Dr Binocs Show 09 The Water Bodies
03:48
The Dr Binocs Show 09 The Water Bodies
The Dr Binocs Show 11 Parts Of The Body
02:41
The Dr Binocs Show 11 Parts Of The Body
The Dr Binocs Show 13 Life Of A Butterfly
03:45
The Dr Binocs Show 13 Life Of A Butterfly
The Dr Binocs Show 14 What Is An Earthquake
03:43
The Dr Binocs Show 14 What Is An Earthquake
The Dr Binocs Show 15 What Is A Food Chain
03:27
The Dr Binocs Show 15 What Is A Food Chain
The Dr Binocs Show 18 How Is A Rainbow Formed
03:33
The Dr Binocs Show 18 How Is A Rainbow Formed
The Dr Binocs Show 20 Parts of a Flower and Pollination
03:55
The Dr Binocs Show 20 Parts of a Flower and Pollination
The Dr Binocs Show 23 Why Does a Chameleon Change Colors
03:33
The Dr Binocs Show 23 Why Does a Chameleon Change Colors
The Dr Binocs Show 25 Formation of the Solar System
03:54
The Dr Binocs Show 25 Formation of the Solar System
The Dr Binocs Show 30 Digestive System
03:47
The Dr Binocs Show 30 Digestive System
The Dr Binocs Show 36 How Many Senses Do We Have
03:47
The Dr Binocs Show 36 How Many Senses Do We Have
The Dr Binocs Show 37 Carnivorous Plants
04:07
The Dr Binocs Show 37 Carnivorous Plants
The Dr Binocs Show 38 Migratory Birds
04:04
The Dr Binocs Show 38 Migratory Birds
The Dr Binocs Show 40 Respiratory System
03:52
The Dr Binocs Show 40 Respiratory System
The Dr Binocs Show 42 Excretion In Plants
03:21
The Dr Binocs Show 42 Excretion In Plants
The Dr Binocs Show 49 Types of Asexual Reproduction
04:04
The Dr Binocs Show 49 Types of Asexual Reproduction

یادگیری با دکتر بایناکس سرگرم کننده خواهد بود زیرا او کودک شما را در موضوعات جالب و مختلفی مانند سایه، مغناطیس، خورشید گرفتگی، فتوسنتز و بسیاری از موضوعات علمی دیگر راهنمایی می کند که مطمئناً به شما و کودکتان کمک می کند آن ها را راحت تر درک کنید...

فایل فشرده 50 قسمت فصل اول
حجم فایل: 651.16 MB
زمان کل کلیپ ها: 02:58:18
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!