کوکوملون - بخش پنجم
1+ | 2019

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.5
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
ویژه اعضاء
Field Day Song
ویژه اعضاء
Funny Face Song
ویژه اعضاء
My Big Brother Song
ویژه اعضاء
My Dog Song - Bingo
ویژه اعضاء
Nap Time Song
ویژه اعضاء
Sea Animal Song
ویژه اعضاء
Cocomelon's 13th Birthday
ویژه اعضاء
Cocomelon 12345 Once I...
ویژه اعضاء
The Stretching and Exercise...
ویژه اعضاء
ABC Song with Balloons
ویژه اعضاء
My Sister Song
ویژه اعضاء
Row, Row, Row Your Boat 2
ویژه اعضاء
Basketball Song
ویژه اعضاء
Pumpkin Patch Fall...
ویژه اعضاء
Five Little Birds 3
ویژه اعضاء
Baby Shark Submarine
ویژه اعضاء
Thank You Song in School
ویژه اعضاء
Mom and Daughter Song
ویژه اعضاء
Taekwondo Song
ویژه اعضاء
Dinosaur Day Song
ویژه اعضاء
Cocomelon Christmas Songs...
ویژه اعضاء
Numbers Song Chicken
ویژه اعضاء
New Year Song
ویژه اعضاء
Class Pet Song
ویژه اعضاء
Piggy Bank Song
ویژه اعضاء
Father and Sons Song

به بخش پنجم کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی "ABC kidTV") زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!