کوکوملون - بخش اول
1+ | 2018

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
Introducing Cocomelon - ABC...
12345 Once I Caught A Fish...
ABC Phonics Song
ABC Song with Balloons
Animal Dance Song
Apples and Bananas Song
Are We There Yet Song
Are You Sleeping Brother John
Baa Baa Black Sheep
Baby Blue Whale Song
Baby Shark 1
Baby Shark 2
Balloon Boat Race
Bath Song
Bingo
Clean Up Song
Clean Up Trash Song
Dinosaurs T-Rex Number Song
Down by the Bay
Finger Family
Five Little Birds 2
Five Little Dinosaurs
Five Little Ducks 1
Five Little Ducks 2
Five Senses Song
Happy Birthday Song
Head Shoulders Knees and Toes
Hickory Dickory Dock
Hot Cross Buns
I'm Sorry, Excuse Me Song

به کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی "ABC kidTV") زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.