انگلیش سینگ سینگ - بخش دوم
2+ | 2017

English Singsing - Volume 2
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
Can I Help You - Yes Please
Can I Read that Book - Sure...
Can you Swim - Can you Skate
Do you Have Crayons Paper
Do you Have Pets - I Have a...
Do you like Cheese? I like...
Dont Sit Down - Wash Your...
Dont Swim - Watch out
Good Morning - Good Afternoon
Hello
Help Yourself - Do You Want...
Hi, Hello, Good Bye
How Many Apples Bananas
How Much is This? It's Four...
Hows the Weather? It's...
I Like Baseball Tennis
Is This Your Bag? Is This...
Lets Go Swimming - Can you...
Little Women - Put on your...
Snow White - Do you Want...
The Little Mermaid - What...
Touch your Eyes - Sit Down
Watch Out - I'm Sorry
What are You Doing - I'm...
What Day is it Today? It's...
What Did you Do? I Went to...
What Time is it Now? It's...
What's This? What's That?...
Who is He - Who is She
Who's This - Who's That

به بخش دوم انگلیش سینگ سینگ خوش آمدید!

انگلیش سینگ سینگ مجموعه ی آموزشی است که کودکان در سراسر دنیا می توانند با شادی و بازی به یادگیری زبان انگلیسی بپردازند.
کودکان می خواهند که محتوای تصویری ببینند، خودشان فکر کنند و با دنیاهای مختلف دیدار کنند. این درخواست پویا و فعال از کودکان یک پدیده بسیار طبیعی است. English Singsing سعی کرده است در این مجموعه محتوای سرگرم کننده و متنوعی تولید کند که مناسب این خصوصیت کودکان باشد.

کلیپ های انگلیش سینگ سینگ شامل بخش های موزیکال، الفبا، داستان، مکالمه و دیالوگ و اشعار معروف Nursery Rhymes می باشد. شما فقط کافیست این کلیپ ها را به صورت مداوم به کودکتان نشان دهید، او خودش انگلیسی را یاد می گیرد. هم اکنون می توانید این مجموعه را از سایت آیتونز دریافت نمایید. بخش های بعدی در آینده اضافه خواهند شد.

فایل فشرده 30 کلیپ بخش دوم English Singsing
حجم فایل: 295.50 MB
زمان کل کلیپ ها: 00:42:31
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!