انگلیش سینگ سینگ - بخش دوم

2+ | 2017
English Singsing - Volume 2
انگلیش سینگ سینگ - بخش دوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
Can I Help You - Yes Please
02:07
Can I Help You - Yes Please
Can I Read that Book - Sure you Can
01:10
Can I Read that Book - Sure you Can
Can you Swim - Can you Skate
01:43
Can you Swim - Can you Skate
Do you Have Crayons Paper
01:23
Do you Have Crayons Paper
Do you Have Pets - I Have a Dog
01:42
Do you Have Pets - I Have a Dog
Do you like Cheese? I like Cheese
01:14
Do you like Cheese? I like Cheese
Dont Sit Down - Wash Your Hands
01:09
Dont Sit Down - Wash Your Hands
Dont Swim - Watch out
01:23
Dont Swim - Watch out
Good Morning - Good Afternoon
01:22
Good Morning - Good Afternoon
Hello
01:29
Hello
Help Yourself - Do You Want Some More
01:02
Help Yourself - Do You Want Some More
Hi, Hello, Good Bye
01:23
Hi, Hello, Good Bye
How Many Apples Bananas
01:23
How Many Apples Bananas
How Much is This? It's Four Dollars
01:12
How Much is This? It's Four Dollars
Hows the Weather? It's Sunny, Cloudy, Raining, Snowing
01:25
Hows the Weather? It's Sunny, Cloudy, Raining, Snowing
I Like Baseball Tennis
01:23
I Like Baseball Tennis
Is This Your Bag? Is This Your Cap
01:49
Is This Your Bag? Is This Your Cap
Lets Go Swimming - Can you Go Skiing
01:17
Lets Go Swimming - Can you Go Skiing
Little Women - Put on your Coat
01:14
Little Women - Put on your Coat
Snow White - Do you Want Some More
00:58
Snow White - Do you Want Some More
The Little Mermaid - What Did you Do Yesterday
01:22
The Little Mermaid - What Did you Do Yesterday
Touch your Eyes - Sit Down
01:34
Touch your Eyes - Sit Down
Watch Out - I'm Sorry
01:37
Watch Out - I'm Sorry
What are You Doing - I'm Cleaning My Room
01:21
What are You Doing - I'm Cleaning My Room
What Day is it Today? It's Monday, Tuesday, Wednesday
01:37
What Day is it Today? It's Monday, Tuesday, Wednesday
What Did you Do? I Went to the Zoo, Museum
01:58
What Did you Do? I Went to the Zoo, Museum
What Time is it Now? It's Ten O'Clock
01:28
What Time is it Now? It's Ten O'Clock
What's This? What's That? Pencil, Eraser
01:22
What's This? What's That? Pencil, Eraser
Who is He - Who is She
01:18
Who is He - Who is She
Who's This - Who's That
01:07
Who's This - Who's That

به بخش دوم انگلیش سینگ سینگ خوش آمدید!

انگلیش سینگ سینگ مجموعه ی آموزشی است که کودکان در سراسر دنیا می توانند با شادی و بازی به یادگیری زبان انگلیسی بپردازند.
کودکان می خواهند که محتوای تصویری ببینند، خودشان فکر کنند و با دنیاهای مختلف دیدار کنند. این درخواست پویا و فعال از کودکان یک پدیده بسیار طبیعی است. English Singsing سعی کرده است در این مجموعه محتوای سرگرم کننده و متنوعی تولید کند که مناسب این خصوصیت کودکان باشد.

کلیپ های انگلیش سینگ سینگ شامل بخش های موزیکال، الفبا، داستان، مکالمه و دیالوگ و اشعار معروف Nursery Rhymes می باشد. شما فقط کافیست این کلیپ ها را به صورت مداوم به کودکتان نشان دهید، او خودش انگلیسی را یاد می گیرد. هم اکنون می توانید این مجموعه را از سایت آیتونز دریافت نمایید. بخش های بعدی در آینده اضافه خواهند شد.

فایل فشرده 30 کلیپ بخش دوم English Singsing
حجم فایل: 295.5 MB
زمان کل کلیپ ها: 00:42:31
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!