پپاپگ - فصل پنجم
2+ | 2018 | Entertainment One

Peppa Pig Season 5
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Peppa Pig S05E01 Playing...
Peppa Pig S05E02 The Castle
Peppa Pig S05E03 Miss...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E04 Scooters
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E05 Pumpkin...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E06 Gerald...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E07 Parachute...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E08 Easter Bunny
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E09 Simple...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E10 School...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E11 Mummy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E12 Grandpa...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E13 Molly Mole
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E14 Move To Music
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E15 London
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E16 The Police
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E17 The Zoo
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E18 Canal Boat
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E19 The Outback
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E20 Surfing
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E21 The Great...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E22 Boomerang
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E23 Nursery...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E24 Masks
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E25 Digger World
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E26 The Doll...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E27 Wendy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E28 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E29 Sailing Boat
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E30 Soft Play
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E31 The Market
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E32 Father...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E33 Peppa Goes...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E34 Grandpa...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E35 Once Upon...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E36 Police...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E37 When I...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E38 The Ambulance
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E39 Doctors
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E40 Super Potato
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E41 Grampy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E42 Playgroup...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E43 The Carnival
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E44 Mr Bull's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E45 Caves
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E46 Grandpa's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E47 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E48 Madame...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E49 Long Train...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E50 Suzy Goes...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E51 Tiny Land
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E52 Stamps

به فصل پنجم پپا خوش آمدید!

پپاپیگ یک مجموعه کارتونی تلویزیونی برای سنین خردسالان و ساخت کشور بریتانیا است که توسط Astley Baker Davies در شرکت Entertainment One ساخته شده است که برای اولین بار در 31 می 2004 پخش شد.

این مجموعه داستان یک خانواده خوک را روایت می کند. این شخصیت ها لباس می پوشند، در خانه زندگی می کنند و اتومبیل می رانند، اما هنوز برخی از خصوصیات حیواناتی را که در آنها مستقر هستند از خود نشان می دهند. پپا و خانواده اش در طی روزمرگی خود مکالماتی دارند که در آن انگلیسی صحبت می کنند، مانند انسان ها در حال صحبت کردن هستند، حیوانات دیگر وقتی صحبت می کنند صدای مربوطه خود را نیز نشان می دهند.

فصل پنجم در سال های 2016 تا 2018 در شبکه های مختلف پخش شد. که هم اکنون می توانید از سایت آی تونز با کیفیت عالی دانلود نمایید.

این مجموعه یک راوی دارد که همزمان بیننده را در فهم بهتر داستان یاری می کند. این مجموعه مناسب کودکان دو سال به بالا است. زیرا از این سن کودکان بیشتر درحال کشف پیرامون خود هستند. این کارتون با تکرار روزانه به صورت غیرمستقیم باعث یادگیری زبان انگلیسی می شود.