پپاپگ - فصل پنجم

2+ | 2018 | Entertainment One
Peppa Pig Season 5
پپاپگ - فصل پنجم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Peppa Pig S05E01 Playing Pretend
05:15
Peppa Pig S05E01 Playing Pretend
Peppa Pig S05E02 The Castle
05:15
Peppa Pig S05E02 The Castle
Peppa Pig S05E03 Miss Rabbit's Taxi
05:15
Peppa Pig S05E03 Miss Rabbit's Taxi
Peppa Pig S05E04 Scooters
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E04 Scooters
Peppa Pig S05E05 Pumpkin Competition
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E05 Pumpkin Competition
Peppa Pig S05E06 Gerald Giraffe
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E06 Gerald Giraffe
Peppa Pig S05E07 Parachute Jump
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E07 Parachute Jump
Peppa Pig S05E08 Easter Bunny
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E08 Easter Bunny
Peppa Pig S05E09 Simple Science
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E09 Simple Science
Peppa Pig S05E10 School Project
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E10 School Project
Peppa Pig S05E11 Mummy Pig's Book
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E11 Mummy Pig's Book
Peppa Pig S05E12 Grandpa Pig's Greenhouse
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E12 Grandpa Pig's Greenhouse
Peppa Pig S05E13 Molly Mole
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E13 Molly Mole
Peppa Pig S05E14 Move To Music
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E14 Move To Music
Peppa Pig S05E15 London
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E15 London
Peppa Pig S05E16 The Police
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E16 The Police
Peppa Pig S05E17 The Zoo
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E17 The Zoo
Peppa Pig S05E18 Canal Boat
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E18 Canal Boat
Peppa Pig S05E19 The Outback
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E19 The Outback
Peppa Pig S05E20 Surfing
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E20 Surfing
Peppa Pig S05E21 The Great Barrier Reef
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E21 The Great Barrier Reef
Peppa Pig S05E22 Boomerang
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E22 Boomerang
Peppa Pig S05E23 Nursery Rhymes
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E23 Nursery Rhymes
Peppa Pig S05E24 Masks
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E24 Masks
Peppa Pig S05E25 Digger World
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E25 Digger World
Peppa Pig S05E26 The Doll Hospital
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E26 The Doll Hospital
Peppa Pig S05E27 Wendy Wolf's Birthday
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E27 Wendy Wolf's Birthday
Peppa Pig S05E28 George's Woolly Hat
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E28 George's Woolly Hat
Peppa Pig S05E29 Sailing Boat
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E29 Sailing Boat
Peppa Pig S05E30 Soft Play
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E30 Soft Play
Peppa Pig S05E31 The Market
05:15
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E31 The Market
Peppa Pig S05E32 Father Christmas
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E32 Father Christmas
Peppa Pig S05E33 Peppa Goes to Paris
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E33 Peppa Goes to Paris
Peppa Pig S05E34 Grandpa Pig's Pond
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E34 Grandpa Pig's Pond
Peppa Pig S05E35 Once Upon a Time
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E35 Once Upon a Time
Peppa Pig S05E36 Police Station
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E36 Police Station
Peppa Pig S05E37 When I Grow Up
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E37 When I Grow Up
Peppa Pig S05E38 The Ambulance
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E38 The Ambulance
Peppa Pig S05E39 Doctors
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E39 Doctors
Peppa Pig S05E40 Super Potato
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E40 Super Potato
Peppa Pig S05E41 Grampy Rabbit's Hovercraft
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E41 Grampy Rabbit's Hovercraft
Peppa Pig S05E42 Playgroup Star
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E42 Playgroup Star
Peppa Pig S05E43 The Carnival
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E43 The Carnival
Peppa Pig S05E44 Mr Bull's New Road
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E44 Mr Bull's New Road
Peppa Pig S05E45 Caves
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E45 Caves
Peppa Pig S05E46 Grandpa's Toy Plane
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E46 Grandpa's Toy Plane
Peppa Pig S05E47 George's New Clothes
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E47 George's New Clothes
Peppa Pig S05E48 Madame Gazelle's House
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E48 Madame Gazelle's House
Peppa Pig S05E49 Long Train Journey
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E49 Long Train Journey
Peppa Pig S05E50 Suzy Goes Away
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E50 Suzy Goes Away
Peppa Pig S05E51 Tiny Land
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E51 Tiny Land
Peppa Pig S05E52 Stamps
05:12
ویژه اعضاء
Peppa Pig S05E52 Stamps

به فصل پنجم پپا خوش آمدید!

پپاپیگ یک مجموعه کارتونی تلویزیونی برای سنین خردسالان و ساخت کشور بریتانیا است که توسط Astley Baker Davies در شرکت Entertainment One ساخته شده است که برای اولین بار در 31 می 2004 پخش شد.

این مجموعه داستان یک خانواده خوک را روایت می کند. این شخصیت ها لباس می پوشند، در خانه زندگی می کنند و اتومبیل می رانند، اما هنوز برخی از خصوصیات حیواناتی را که در آنها مستقر هستند از خود نشان می دهند. پپا و خانواده اش در طی روزمرگی خود مکالماتی دارند که در آن انگلیسی صحبت می کنند، مانند انسان ها در حال صحبت کردن هستند، حیوانات دیگر وقتی صحبت می کنند صدای مربوطه خود را نیز نشان می دهند.

فصل پنجم در سال های 2016 تا 2018 در شبکه های مختلف پخش شد. که هم اکنون می توانید از سایت آی تونز با کیفیت عالی دانلود نمایید.

این مجموعه یک راوی دارد که همزمان بیننده را در فهم بهتر داستان یاری می کند. این مجموعه مناسب کودکان دو سال به بالا است. زیرا از این سن کودکان بیشتر درحال کشف پیرامون خود هستند. این کارتون با تکرار روزانه به صورت غیرمستقیم باعث یادگیری زبان انگلیسی می شود.