توییرلی ووها - فصل دوم
1+ | 2015 | Ceebies

Twirlywoos - Season 2
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Anne Wood
ویژه اعضاء
Twirlywoos 01 Getting Wet
ویژه اعضاء
Twirlywoos 02 Out
ویژه اعضاء
Twirlywoos 03 Down
ویژه اعضاء
Twirlywoos 04 Inside
ویژه اعضاء
Twirlywoos 05 Going Over
ویژه اعضاء
Twirlywoos 06 Rolling
ویژه اعضاء
Twirlywoos 07 In and Out
ویژه اعضاء
Twirlywoos 08 Cleaning
ویژه اعضاء
Twirlywoos 09 Louder and...
ویژه اعضاء
Twirlywoos 10 Turning
ویژه اعضاء
Twirlywoos 11 Collecting
ویژه اعضاء
Twirlywoos 12 Longer
ویژه اعضاء
Twirlywoos 13 Bigger and...
ویژه اعضاء
Twirlywoos 14 High and Low
ویژه اعضاء
Twirlywoos 15 Outside
ویژه اعضاء
Twirlywoos 16 Next To
ویژه اعضاء
Twirlywoos 17 Open and Close
ویژه اعضاء
Twirlywoos 18 On Top of
ویژه اعضاء
Twirlywoos 19 Balancing
ویژه اعضاء
Twirlywoos 20 Joining Up
ویژه اعضاء
Twirlywoos 21 Fitting Together
ویژه اعضاء
Twirlywoos 22 Spinning
ویژه اعضاء
Twirlywoos 23 More and More
ویژه اعضاء
Twirlywoos 24 Taller and...
ویژه اعضاء
Twirlywoos 25 Smaller
ویژه اعضاء
Twirlywoos 26 Twirling
ویژه اعضاء
Twirlywoos 27 Faster and...
ویژه اعضاء
Twirlywoos 28 On and Off
ویژه اعضاء
Twirlywoos 29 Hiding
ویژه اعضاء
Twirlywoos 30 Pulling

بچه ها شخصیت های بامزه توییرلی وو را دوست دارند، بیگهو بزرگ، تودلو، چیکدی و چیک و پیکابو همیشه کنجکاو هستند، زیرا آن ها از ماجراجویی در قایق قرمز بزرگ خود لذت می برند.
آن ها همواره با قایق بزرگ قرمز رنگ خود به سرزمین انسان ها سفر می کنند و چیزهای جدیدی یاد می گیرند.
این مجموعه به کودکان مفاهیم اولیه زندگی را با افزودن اعتماد به نفس آموزش می دهد، مفاهیمی چون بالا، پایین، رو ، زیر، داخل، بیرون، بزرگ ، کوچک و ...

هر قسمت در همکاری با پروفسور کتی ناتبرون، کارشناسی آموزش سال های ابتدایی، رئیس دانشگاه آموزشی شفیلد، توسعه یافته است. آنه وود خالق توییرلی ووها تمامی دستورالعمل ها را در پشت صحنه های کارتونی اعمال کرده است.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!