توییرلی ووها - فصل دوم

1+ | 2015 | Ceebies
Twirlywoos - Season 2
توییرلی ووها - فصل دوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Anne Wood
Twirlywoos 01 Getting Wet
11:11
ویژه اعضاء
Twirlywoos 01 Getting Wet
Twirlywoos 02 Out
11:12
ویژه اعضاء
Twirlywoos 02 Out
Twirlywoos 03 Down
11:01
ویژه اعضاء
Twirlywoos 03 Down
Twirlywoos 04 Inside
11:12
ویژه اعضاء
Twirlywoos 04 Inside
Twirlywoos 05 Going Over
11:11
ویژه اعضاء
Twirlywoos 05 Going Over
Twirlywoos 06 Rolling
11:11
ویژه اعضاء
Twirlywoos 06 Rolling
Twirlywoos 07 In and Out
11:17
ویژه اعضاء
Twirlywoos 07 In and Out
Twirlywoos 08 Cleaning
10:57
ویژه اعضاء
Twirlywoos 08 Cleaning
Twirlywoos 09 Louder and Louder
11:00
ویژه اعضاء
Twirlywoos 09 Louder and Louder
Twirlywoos 10 Turning
10:58
ویژه اعضاء
Twirlywoos 10 Turning
Twirlywoos 11 Collecting
11:06
ویژه اعضاء
Twirlywoos 11 Collecting
Twirlywoos 12 Longer
11:09
ویژه اعضاء
Twirlywoos 12 Longer
Twirlywoos 13 Bigger and Bigger
11:06
ویژه اعضاء
Twirlywoos 13 Bigger and Bigger
Twirlywoos 14 High and Low
11:15
ویژه اعضاء
Twirlywoos 14 High and Low
Twirlywoos 15 Outside
11:08
ویژه اعضاء
Twirlywoos 15 Outside
Twirlywoos 16 Next To
11:10
ویژه اعضاء
Twirlywoos 16 Next To
Twirlywoos 17 Open and Close
11:09
ویژه اعضاء
Twirlywoos 17 Open and Close
Twirlywoos 18 On Top of
10:56
ویژه اعضاء
Twirlywoos 18 On Top of
Twirlywoos 19 Balancing
09:37
ویژه اعضاء
Twirlywoos 19 Balancing
Twirlywoos 20 Joining Up
10:58
ویژه اعضاء
Twirlywoos 20 Joining Up
Twirlywoos 21 Fitting Together
11:02
ویژه اعضاء
Twirlywoos 21 Fitting Together
Twirlywoos 22 Spinning
11:12
ویژه اعضاء
Twirlywoos 22 Spinning
Twirlywoos 23 More and More
11:10
ویژه اعضاء
Twirlywoos 23 More and More
Twirlywoos 24 Taller and Taller
11:05
ویژه اعضاء
Twirlywoos 24 Taller and Taller
Twirlywoos 25 Smaller
11:03
ویژه اعضاء
Twirlywoos 25 Smaller
Twirlywoos 26 Twirling
11:05
ویژه اعضاء
Twirlywoos 26 Twirling
Twirlywoos 27 Faster and Faster
11:14
ویژه اعضاء
Twirlywoos 27 Faster and Faster
Twirlywoos 28 On and Off
09:05
ویژه اعضاء
Twirlywoos 28 On and Off
Twirlywoos 29 Hiding
11:10
ویژه اعضاء
Twirlywoos 29 Hiding
Twirlywoos 30 Pulling
11:00
ویژه اعضاء
Twirlywoos 30 Pulling

بچه ها شخصیت های بامزه توییرلی وو را دوست دارند، بیگهو بزرگ، تودلو، چیکدی و چیک و پیکابو همیشه کنجکاو هستند، زیرا آن ها از ماجراجویی در قایق قرمز بزرگ خود لذت می برند.
آن ها همواره با قایق بزرگ قرمز رنگ خود به سرزمین انسان ها سفر می کنند و چیزهای جدیدی یاد می گیرند.
این مجموعه به کودکان مفاهیم اولیه زندگی را با افزودن اعتماد به نفس آموزش می دهد، مفاهیمی چون بالا، پایین، رو ، زیر، داخل، بیرون، بزرگ ، کوچک و ...

هر قسمت در همکاری با پروفسور کتی ناتبرون، کارشناسی آموزش سال های ابتدایی، رئیس دانشگاه آموزشی شفیلد، توسعه یافته است. آنه وود خالق توییرلی ووها تمامی دستورالعمل ها را در پشت صحنه های کارتونی اعمال کرده است.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!