کوکوملون - بخش سوم
1+ | 2019

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.3
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
02:12
ویژه اعضاء
The Days of the Week Song
03:04
ویژه اعضاء
The Duck Hide and Seek Song
02:56
ویژه اعضاء
The More We Get Together
03:25
ویژه اعضاء
The Sneezing Song
03:02
ویژه اعضاء
The Stretching and Exercise Song
03:58
ویژه اعضاء
The Tortoise and the Hare
02:52
ویژه اعضاء
Three Little Kittens
03:27
ویژه اعضاء
Three Little Pigs 1
03:50
ویژه اعضاء
Three Little Pigs 2
04:42
ویژه اعضاء
Toy Balloon Car Race
03:16
ویژه اعضاء
Twinkle Twinkle Little Star
02:35
ویژه اعضاء
We Wish You a Merry Christmas
03:49
ویژه اعضاء
Wheels on the Bus
03:59
ویژه اعضاء
Yes Yes Vegetables Song
03:59
ویژه اعضاء
Yum Yum Vegetables Song
02:53
ویژه اعضاء
Deck The Halls Christmas Song
02:44
ویژه اعضاء
Doctor Checkup Song
03:10
ویژه اعضاء
First Day of School
03:34
ویژه اعضاء
Five Little Monkeys
03:12
ویژه اعضاء
Five Little Speckled Frogs
03:37
ویژه اعضاء
Getting Ready for School Song
04:04
ویژه اعضاء
Jobs and Career Song

به بخش سوم کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی ABC kidTV) زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.