کوکوملون - بخش سوم
1+ | 2019

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.3
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
ویژه اعضاء
The Days of the Week Song
ویژه اعضاء
The Duck Hide and Seek Song
ویژه اعضاء
The Hiccup Song
ویژه اعضاء
The More We Get Together
ویژه اعضاء
The Sneezing Song
ویژه اعضاء
The Socks Song
ویژه اعضاء
The Stretching and Exercise...
ویژه اعضاء
The Tortoise and the Hare
ویژه اعضاء
Three Little Kittens
ویژه اعضاء
Three Little Pigs 1
ویژه اعضاء
Three Little Pigs 2
ویژه اعضاء
Toy Balloon Car Race
ویژه اعضاء
Twinkle Twinkle Little Star
ویژه اعضاء
We Wish You a Merry Christmas
ویژه اعضاء
Wheels on the Bus
ویژه اعضاء
Yes Yes Vegetables Song
ویژه اعضاء
Yum Yum Vegetables Song
ویژه اعضاء
Breakfast Song
ویژه اعضاء
Car Wash Song
ویژه اعضاء
Deck The Halls Christmas Song
ویژه اعضاء
Doctor Checkup Song
ویژه اعضاء
First Day of School
ویژه اعضاء
Five Little Monkeys
ویژه اعضاء
Five Little Speckled Frogs
ویژه اعضاء
Getting Ready for School Song
ویژه اعضاء
Humpty Dumpty
ویژه اعضاء
Jobs and Career Song

به بخش سوم کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی "ABC kidTV") زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.