ماشا و خرسه - بخش اول
2+ | 2010 | Animaccord Animation Studio

Masha and the Bear Volume 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Oleg Kuzovkov
How They Meet
Don't Wake Till Spring
ویژه اعضاء
One, Two, Three, Light the...
ویژه اعضاء
Tracks of Unknown Animals
ویژه اعضاء
Prances With Wolves
ویژه اعضاء
Springtime For Bear
ویژه اعضاء
Call Me Please
ویژه اعضاء
Holiday On Ice
ویژه اعضاء
First Day Of School
ویژه اعضاء
No Trespassing
Watch Out

ماشا یک دختر روسی است که در جنگل با خوک، بز و سگش زندگی می کند. همه حیوانات جنگل از او می ترسند زیرا او دائما قصد دارد با حیوانات بازی کند. یک روز صبح ماشا پروانه ای را می بیند و به طور غریزی دنبالش می کند و به خانه خرس می رسد. خرس در خانه نبوده و مشغول ماهیگیری است. وقتی که خرس به خانه باز می گردد با صحنه ای از فاجعه ای که ماشا در خانه درست کرده روبرو می شود. خرس سعی می کند از دست ماشا خلاص شود اما موفق نمی شود...