استیو و مگی - بخش هفتم
1+ | 2019 | wattsenglish

Wow English Steve and Maggie - Part 7
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Steve R. Watts
ویژه اعضاء
Seasons of the Year
ویژه اعضاء
Holiday Stories
این بخش جدیدترین قسمت های استیو و مگی را ارائه می دهد. که دائما بروز می شوند!

استیو و مگی فضایی ایجاد می کنند تا کودکان بتوانند در آن به یادگیری زبان بپردازند و از آن لذت ببرند، در این شرایط والدین می توانند آرامش داشته باشند و به کارهای روزمره خود بپردازند.
واو انگلیش (Wow English) نمایشی سراسر جذابیت و شادی و همراه با موزیک است. در این ویدئوها ماجراجویی های استیو و مگی را دنبال کنید و خود را برای تجربه ای شگفت انگیز آماده کنید. می خواهیم خوش بگذرونیم!