استیو و مگی - بخش هفتم
1+ | 2019 | wattsenglish

Wow English Steve and Maggie - Part 7
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Steve R. Watts
ویژه اعضاء
Seasons of the Year
ویژه اعضاء
Holiday Stories
ویژه اعضاء
Dangerous Playground Story
ویژه اعضاء
Funky Monkey Dance
ویژه اعضاء
Holiday Stories
ویژه اعضاء
Counting Numbers
ویژه اعضاء
ABC Story and Alphabet Song
این بخش جدیدترین قسمت های استیو و مگی را ارائه می دهد. که دائما بروز می شوند!

استیو و مگی فضایی ایجاد می کنند تا کودکان بتوانند در آن به یادگیری زبان بپردازند و از آن لذت ببرند، در این شرایط والدین می توانند آرامش داشته باشند و به کارهای روزمره خود بپردازند.
واو انگلیش (Wow English) نمایشی سراسر جذابیت و شادی و همراه با موزیک است. در این ویدئوها ماجراجویی های استیو و مگی را دنبال کنید و خود را برای تجربه ای شگفت انگیز آماده کنید. می خواهیم خوش بگذرونیم!