والی کازام - فصل اول

2+ | 2014 | Nickelodeon Animation Studio
Wallykazam - Season 1
والی کازام - فصل اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی | کارگردان: Eric Fogel, Beth Sleven
Wallykazam S01E01 Naptime for Borgelorp
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E01 Naptime for Borgelorp
Wallykazam S01E02 Castle Caper
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E02 Castle Caper
Wallykazam S01E03 The Rock Can Talk
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E03 The Rock Can Talk
Wallykazam S01E04 How to Bathe Your Dragon
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E04 How to Bathe Your Dragon
Wallykazam S01E05 Dragon Hiccups
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E05 Dragon Hiccups
Wallykazam S01E06 Picnic Impossible
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E06 Picnic Impossible
Wallykazam S01E07 Totally Swamped
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E07 Totally Swamped
Wallykazam S01E08 Day In The Dark
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E08 Day In The Dark
Wallykazam S01E09 The Great Wishing Potato
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E09 The Great Wishing Potato
Wallykazam S01E10 Running Rita
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E10 Running Rita
Wallykazam S01E11 The Cake Monster
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E11 The Cake Monster
Wallykazam S01E12 Great Galloping Goblins
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E12 Great Galloping Goblins
Wallykazam S01E13 Victor the Villain
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E13 Victor the Villain
Wallykazam S01E14 Snow Place Like Home
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E14 Snow Place Like Home
Wallykazam S01E15 The Switching Stone
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E15 The Switching Stone
Wallykazam S01E16 Play It Again Stan
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E16 Play It Again Stan
Wallykazam S01E17 A Tiny Problem
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E17 A Tiny Problem
Wallykazam S01E18 Castle Cafe
23:03
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E18 Castle Cafe
Wallykazam S01E19 The Dragon Games
23:04
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E19 The Dragon Games
Wallykazam S01E20 Mustache Day
23:15
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E20 Mustache Day
Wallykazam S01E21 Wally Saves The Trollidays
23:03
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E21 Wally Saves The Trollidays
Wallykazam S01E22 The Big Goblin Problem
45:03
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E22 The Big Goblin Problem
Wallykazam S01E23 Hopgoblin
23:03
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E23 Hopgoblin
Wallykazam S01E24 The Explorers Club
23:15
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E24 The Explorers Club
Wallykazam S01E25 Mission For Mom
23:03
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E25 Mission For Mom
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E01
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E01
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E02
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E02
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E03
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E03
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E04
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E04
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E05
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E05
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E06
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E06
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E07
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E07
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E08
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E08
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E09
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E09
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E10
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E10
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E11
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E11
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E12
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E12
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E13
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E13
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E14
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E14
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E15
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E15
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E16
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E16
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E17
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E17
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E18
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E18
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E19
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E19
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E20
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E20
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E21
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E21
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E22
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E22
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E23
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E23
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E24
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E24
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E25
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E25

والی کازام نام یک سریال انیمیشن کامپیوتری ساخت Adam Peltzman است، این سریال اولین بار از شبکه نیکلودئون در فوریه 2014 در کانادا پخش شد. بعد از آن در شبکه Treehouse TV پخش گردید.

این مجموعه به صورت شاخص برای یادگیری زبان انگلیسی ساخته شده است.
سریال Wallykazam در یک دنیای رنگارنگ شبیه دنیای پریان است که چند شخصیت اصلی، داستان آن را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی بوسیله چوب جادویی که در دست دارد کلمات را به کودک بیننده یاد می دهد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!