والی کازام - فصل اول

2+ | 2014 | Nickelodeon Animation Studio
Wallykazam - Season 1
والی کازام - فصل اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی | کارگردان: Eric Fogel, Beth Sleven
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E01
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E01
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E02
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E02
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E03
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E03
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E04
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E04
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E05
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E05
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E06
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E06
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E07
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E07
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E08
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E08
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E09
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E09
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E10
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E10
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E11
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E11
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E12
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E12
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E13
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E13
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E14
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E14
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E15
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E15
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E16
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E16
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E17
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E17
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E18
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E18
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E19
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E19
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E20
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E20
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E21
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E21
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E22
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E22
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E23
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E23
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E24
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E24
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E25
ویژه اعضاء
زیرنویس انگلیسی Wallykazam S01E25

والی کازام نام یک سریال انیمیشن کامپیوتری ساخت Adam Peltzman است، این سریال اولین بار از شبکه نیکلودئون در فوریه 2014 در کانادا پخش شد. بعد از آن در شبکه Treehouse TV پخش گردید.

این مجموعه به صورت شاخص برای یادگیری زبان انگلیسی ساخته شده است.
سریال Wallykazam در یک دنیای رنگارنگ شبیه دنیای پریان است که چند شخصیت اصلی، داستان آن را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی بوسیله چوب جادویی که در دست دارد کلمات را به کودک بیننده یاد می دهد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!