والی کازام - فصل اول
2+ | 2014 | Nickelodeon Animation Studio

Wallykazam - Season 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی | کارگردان: Eric Fogel, Beth Sleven
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E01 Naptime...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E02 Castle Caper
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E03 The Rock...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E04 How to...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E05 Dragon...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E06 Picnic...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E07 Totally...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E08 Day In...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E09 The Great...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E10 Running Rita
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E11 The Cake...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E12 Great...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E13 Victor...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E14 Snow...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E15 The...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E16 Play It...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E17 A Tiny...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E18 Castle Cafe
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E19 The...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E20 Mustache Day
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E21 Wally...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E22 The Big...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E23 Hopgoblin
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E24 The...
ویژه اعضاء
Wallykazam S01E25 Mission...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...
ویژه اعضاء
زیرنویس...

والی کازام نام یک سریال انیمیشن کامپیوتری ساخت Adam Peltzman است، این سریال اولین بار از شبکه نیکلودئون در فوریه 2014 در کانادا پخش شد. بعد از آن در شبکه Treehouse TV پخش گردید.

این مجموعه به صورت شاخص برای یادگیری زبان انگلیسی ساخته شده است.
سریال Wallykazam در یک دنیای رنگارنگ شبیه دنیای پریان است که چند شخصیت اصلی، داستان آن را تشکیل می دهند. شخصیت اصلی بوسیله چوب جادویی که در دست دارد کلمات را به کودک بیننده یاد می دهد.