کوکوملون - بخش چهارم
1+ | 2019

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.4
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
ویژه اعضاء
My Mommy Song
ویژه اعضاء
One Potato, Two Potatoes
ویژه اعضاء
Opposites Song
ویژه اعضاء
Potty Training Song
ویژه اعضاء
Swimming Song
ویژه اعضاء
Thank You Song
ویژه اعضاء
The Ant and The Grasshopper
ویژه اعضاء
The Ants Go Marching
ویژه اعضاء
The Boo Boo Song
ویژه اعضاء
The Car Color Song
ویژه اعضاء
The Lunch Song
ویژه اعضاء
The More We Get Together
ویژه اعضاء
The Muffin Man
ویژه اعضاء
The Soccer Song (Football...
ویژه اعضاء
The Teacher Song
ویژه اعضاء
This Is the Way
ویژه اعضاء
Traffic Safety Song
ویژه اعضاء
Wheels on the Bus 2
ویژه اعضاء
Where Has My Little Dog Gone
ویژه اعضاء
Winter Song Fun in the Snow
ویژه اعضاء
Yes, Yes, Bedtime Song
ویژه اعضاء
Yes, Yes, Playground Song
ویژه اعضاء
Yes, Yes, Save the Earth Song
ویژه اعضاء
John Jacob Jingleheimer...
ویژه اعضاء
My Daddy Song

به بخش چهارم کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی "ABC kidTV") زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.