دهکده کتاب داستان - بخش دوم

3+ | 2012 | BPS Kids
Super Why - Volume 2
دهکده کتاب داستان - بخش دوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: انجلا سانتامرو و سامانتا فریمن
Super Why S01E31 The Magic Porridge Pot
24:26
Super Why S01E31 The Magic Porridge Pot
Super Why S01E33 Momotaro The Peach Boy
25:27
Super Why S01E33 Momotaro The Peach Boy
Super Why S01E35 The Ghost Who Was Afraid of Halloween
24:24
Super Why S01E35 The Ghost Who Was Afraid of Halloween
Super Why S01E36 The Stars in the Sky
25:27
Super Why S01E36 The Stars in the Sky
Super Why S01E48 The Three Little Pigs: The Return of the Wolf
24:14
ویژه اعضاء
Super Why S01E48 The Three Little Pigs: The Return of the Wolf
Super Why S01E52 Hansel and Gretel: A Healthy Adventure
24:14
ویژه اعضاء
Super Why S01E52 Hansel and Gretel: A Healthy Adventure
Super Why S01E53 Cinderella, The Princes Side of the Story
24:14
ویژه اعضاء
Super Why S01E53 Cinderella, The Princes Side of the Story
Super Why S01E55 The Ugly Duckling Becoming a Swan
24:28
ویژه اعضاء
Super Why S01E55 The Ugly Duckling Becoming a Swan
Super Why S01E63 The City Mouse and The Country Mouse
24:14
ویژه اعضاء
Super Why S01E63 The City Mouse and The Country Mouse

این مجموعه در دهکده کتاب داستان (Storybook Village) اتفاق می افتد، جایی که شخصیت اصلی آن، Whyatt، با دوستانش Pig ، Red و Princess Pea زندگی می کند. در هر یک از قسمت ها ، یکی از شخصیت های اصلی «یک مشکل بزرگ» دارد. سپس شخصیت های اصلی در باشگاه کتاب در مورد مشکل او بحث می کنند، سپس توافق می کنند که برای حل مسئله به کتاب نگاه کنند.

هدف شخصیت های Super Letters (منظور شخصیت هایی هستند که با لغات قدرت ابرقهرمانی می گیرند) دنبال کردن خط داستانی کتاب برای حل مشکل است. هرچه در حوادث داستان پیشرفت می کنند، با موانعی روبرو می شوند که با استفاده از مهارت های سواد آموزی آن ها برای تغییر داستان می توان این مشکلات را برطرف کرد. هنگامی که این موانع را پشت سر می گذارند، جایزه می گیرند که راه حل «مشکل بزرگ» را به دست آورده اند.

با خاتمه ی ماجراجویی، Super Letters دوباره به باشگاه کتاب پرواز می کنند. آن ها بر روی صفحه نمایش غول پیکر رایانه قرار می گیرند و «پاسخ داستان» نوشته می شود. سپس یکی از Super Letters دلیل این کلمه یا عبارت خاص را به عنوان راه حلی برای «مشکل بزرگ» بیان می کند. پس از دستیابی به راه حل، Super Letters آهنگی را برای پایان قسمت می خوانند.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!