کلاس کیتی - بخش اول

3+ | 2018 | Super Simple Play
Caitie's Classroom - Volume 1
کلاس کیتی - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
ABC Song with Tobee
04:54
ABC Song with Tobee
Apples and Bananas
07:33
Apples and Bananas
Are You Sleeping
04:00
Are You Sleeping
Baby Shark
05:44
Baby Shark
BINGO
05:02
BINGO
Brush Those Germs Away
03:40
Brush Those Germs Away
Brush Your Teeth
02:31
Brush Your Teeth
Brush Your Teeth Sing Along
04:56
Brush Your Teeth Sing Along
Can You Make A Happy Face
05:02
Can You Make A Happy Face
Celebrate Sesame Streets 50th Birthday
01:15
Celebrate Sesame Streets 50th Birthday
Counting Ice Cream Scoops
07:08
Counting Ice Cream Scoops
Counting Steps With Fingerpaints
03:37
Counting Steps With Fingerpaints
Counting with Bugs
06:12
Counting with Bugs
Digging For Dinosaurs
05:37
Digging For Dinosaurs
Dinosaur Adventure
07:20
Dinosaur Adventure
Dinosaur Scratch Card
06:55
Dinosaur Scratch Card
Do You Like Broccoli Ice Cream
05:32
Do You Like Broccoli Ice Cream
Down By The Bay 1
06:09
Down By The Bay 1
Down By The Bay 2
04:30
Down By The Bay 2
Face Painting
02:42
Face Painting
Find The Matching Butterflies
06:12
Find The Matching Butterflies
Five Little Ducks Sing Along
05:23
Five Little Ducks Sing Along
Five Little Monkeys Sing Along
04:34
Five Little Monkeys Sing Along
Five Little Pumpkins
06:01
Five Little Pumpkins
Five Little Speckled Frogs Sing Along
04:57
Five Little Speckled Frogs Sing Along
Follow Me
05:04
Follow Me
Friendship Quilt
01:25
Friendship Quilt
Guess What Animal
07:36
Guess What Animal
Snowy Adventure
03:09
Snowy Adventure
Ten Little Fishies
03:20
Ten Little Fishies
فایل فشرده 30 کلیپ بخش اول
حجم فایل: 885.4 MB
زمان کل کلیپ ها: 02:28:01
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!