مادر گوس کلاب - بخش هفتم
1+ | 2015

Mother Goose Club - Volume 7
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
ویژه اعضاء
Scooting Around
ویژه اعضاء
Scrub a Dub-Dub
ویژه اعضاء
Skip to My Lou
ویژه اعضاء
Superhero Animal Game
ویژه اعضاء
Teddy Bear Boogie Woogie
ویژه اعضاء
Teddy Bear Dance
ویژه اعضاء
Teddy Bear, Teddy Bear...
ویژه اعضاء
Ten Little Dinosaurs
ویژه اعضاء
The Bear Went Over the...
ویژه اعضاء
The Bunny Hop
ویژه اعضاء
The Grand Old Duke of York
ویژه اعضاء
The Man in the Moon
ویژه اعضاء
The Twelve Days of Christmas
ویژه اعضاء
The Wheels on the Bus Animated
ویژه اعضاء
There Was a Crooked Man
ویژه اعضاء
To Market, To Market
ویژه اعضاء
Twinkle Twinkle Little Star 1
ویژه اعضاء
Twinkle Twinkle Little Star 2
ویژه اعضاء
Twinkle Twinkle Little Star 3
ویژه اعضاء
Wee Willie Winkie
ویژه اعضاء
Where Is Thumbkin 1
ویژه اعضاء
Where Is Thumbkin 2

مجموعه مادر گوس کلاب با نام «سینگ ویت می» Sing With Me شناخته می شود و به دلیل داشتن محیط ساده و تصاویر رنگارنگ و جذاب برای کودکان سنین پایین مناسب است. این مجموعه اشعار معروف انگلیسی که با نام Mother Goose Nursery Rhymes هستند را به صورت عروسکی و کارتونی به تصویر کشیده است. مجموعه همواره در حال بروز رسانی است و در بخش های جدید توسط itoons.ir ارائه می شود.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!