دهکده کتاب داستان - بخش اول

3+ | 2011 | BPS Kids
Super Why - Volume 1
دهکده کتاب داستان - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: انجلا سانتامرو و سامانتا فریمن
Super Why S01E01 The Three Little Pigs
24:24
Super Why S01E01 The Three Little Pigs
Super Why S01E02 Hansel and Gretel
24:24
Super Why S01E02 Hansel and Gretel
Super Why S01E03 Humpty Dumpty
24:24
Super Why S01E03 Humpty Dumpty
Super Why S01E04 Jack and the Beanstalk
24:24
Super Why S01E04 Jack and the Beanstalk
Super Why S01E05 The Tortoise and the Hare
24:24
Super Why S01E05 The Tortoise and the Hare
Super Why S01E06 Goldilocks and the Three Bears
24:24
Super Why S01E06 Goldilocks and the Three Bears
Super Why S01E07 The Boy Who Cried Wolf
25:27
Super Why S01E07 The Boy Who Cried Wolf
Super Why S01E08 Rapunzel
25:27
Super Why S01E08 Rapunzel
Super Why S01E09 The Ugly Duckling
25:27
Super Why S01E09 The Ugly Duckling
Super Why S01E10 The Elves and the Shoemaker
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E10 The Elves and the Shoemaker
Super Why S01E11 Little Miss Muffet
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E11 Little Miss Muffet
Super Why S01E12 Cinderella
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E12 Cinderella
Super Why S01E13 The Ant and the Grasshopper
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E13 The Ant and the Grasshopper
Super Why S01E14 The Little Red Hen
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E14 The Little Red Hen
Super Why S01E15 The Frog Prince
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E15 The Frog Prince
Super Why S01E16 The Princess and the Pea
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E16 The Princess and the Pea
Super Why S01E17 Little Red Riding Hood
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E17 Little Red Riding Hood
Super Why S01E18 Tom Thumb
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E18 Tom Thumb
Super Why S01E19 Little Bo Peep
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E19 Little Bo Peep
Super Why S01E20 The Emperor's New Clothes
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E20 The Emperor's New Clothes
Super Why S01E21 The Twelve Dancing Princesses
26:28
ویژه اعضاء
Super Why S01E21 The Twelve Dancing Princesses
Super Why S01E22 The Three Billy Goats Gruff
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E22 The Three Billy Goats Gruff
Super Why S01E23 Thumbelina
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E23 Thumbelina
Super Why S01E24 Goldilocks and the Three Bears the Mystery
24:23
ویژه اعضاء
Super Why S01E24 Goldilocks and the Three Bears the Mystery
Super Why S01E25 Beauty and the Beast
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E25 Beauty and the Beast
Super Why S01E26 Rumplestiltskin
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E26 Rumplestiltskin
Super Why S01E27 Tiddalick the Frog
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E27 Tiddalick the Frog
Super Why S01E28 Sleeping Beauty
25:25
ویژه اعضاء
Super Why S01E28 Sleeping Beauty
Super Why S01E29 The Foolish Wishes
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E29 The Foolish Wishes
Super Why S01E30 The Goose and the Golden Eggs
24:21
ویژه اعضاء
Super Why S01E30 The Goose and the Golden Eggs

این مجموعه در دهکده کتاب داستان (Storybook Village) اتفاق می افتد، جایی که شخصیت اصلی آن، Whyatt، با دوستانش Pig ، Red و Princess Pea زندگی می کند. در هر یک از قسمت ها ، یکی از شخصیت های اصلی «یک مشکل بزرگ» دارد. سپس شخصیت های اصلی در باشگاه کتاب در مورد مشکل او بحث می کنند، سپس توافق می کنند که برای حل مسئله به کتاب نگاه کنند.

هدف شخصیت های Super Letters (منظور شخصیت هایی هستند که با لغات قدرت ابرقهرمانی می گیرند) دنبال کردن خط داستانی کتاب برای حل مشکل است. هرچه در حوادث داستان پیشرفت می کنند، با موانعی روبرو می شوند که با استفاده از مهارت های سواد آموزی آن ها برای تغییر داستان می توان این مشکلات را برطرف کرد. هنگامی که این موانع را پشت سر می گذارند، جایزه می گیرند که راه حل «مشکل بزرگ» را به دست آورده اند.

با خاتمه ی ماجراجویی، Super Letters دوباره به باشگاه کتاب پرواز می کنند. آن ها بر روی صفحه نمایش غول پیکر رایانه قرار می گیرند و «پاسخ داستان» نوشته می شود. سپس یکی از Super Letters دلیل این کلمه یا عبارت خاص را به عنوان راه حلی برای «مشکل بزرگ» بیان می کند. پس از دستیابی به راه حل، Super Letters آهنگی را برای پایان قسمت می خوانند.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا مدت زمان هر قسمت بیش از 10 دقیقه است، فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!