دهکده کتاب داستان - بخش اول

3+ | 2011 | BPS Kids
Super Why - Volume 1
دهکده کتاب داستان - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: انجلا سانتامرو و سامانتا فریمن
Super Why S01E01 The Three Little Pigs
24:24
Super Why S01E01 The Three Little Pigs
Super Why S01E02 Hansel and Gretel
24:24
Super Why S01E02 Hansel and Gretel
Super Why S01E03 Humpty Dumpty
24:24
Super Why S01E03 Humpty Dumpty
Super Why S01E04 Jack and the Beanstalk
24:24
Super Why S01E04 Jack and the Beanstalk
Super Why S01E05 The Tortoise and the Hare
24:24
Super Why S01E05 The Tortoise and the Hare
Super Why S01E06 Goldilocks and the Three Bears
24:24
Super Why S01E06 Goldilocks and the Three Bears
Super Why S01E07 The Boy Who Cried Wolf
25:27
Super Why S01E07 The Boy Who Cried Wolf
Super Why S01E08 Rapunzel
25:27
Super Why S01E08 Rapunzel
Super Why S01E09 The Ugly Duckling
25:27
Super Why S01E09 The Ugly Duckling
Super Why S01E10 The Elves and the Shoemaker
25:27
ویژه اعضاء
Super Why S01E10 The Elves and the Shoemaker
Super Why S01E11 Little Miss Muffet
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E11 Little Miss Muffet
Super Why S01E12 Cinderella
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E12 Cinderella
Super Why S01E13 The Ant and the Grasshopper
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E13 The Ant and the Grasshopper
Super Why S01E14 The Little Red Hen
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E14 The Little Red Hen
Super Why S01E15 The Frog Prince
25:26
ویژه اعضاء
Super Why S01E15 The Frog Prince

این مجموعه در دهکده کتاب داستان (Storybook Village) اتفاق می افتد، جایی که شخصیت اصلی آن، Whyatt، با دوستانش Pig ، Red و Princess Pea زندگی می کند. در هر یک از قسمت ها ، یکی از شخصیت های اصلی «یک مشکل بزرگ» دارد. سپس شخصیت های اصلی در باشگاه کتاب در مورد مشکل او بحث می کنند، سپس توافق می کنند که برای حل مسئله به کتاب نگاه کنند.

هدف شخصیت های Super Letters (منظور شخصیت هایی هستند که با لغات قدرت ابرقهرمانی می گیرند) دنبال کردن خط داستانی کتاب برای حل مشکل است. هرچه در حوادث داستان پیشرفت می کنند، با موانعی روبرو می شوند که با استفاده از مهارت های سواد آموزی آن ها برای تغییر داستان می توان این مشکلات را برطرف کرد. هنگامی که این موانع را پشت سر می گذارند، جایزه می گیرند که راه حل «مشکل بزرگ» را به دست آورده اند.

با خاتمه ی ماجراجویی، Super Letters دوباره به باشگاه کتاب پرواز می کنند. آن ها بر روی صفحه نمایش غول پیکر رایانه قرار می گیرند و «پاسخ داستان» نوشته می شود. سپس یکی از Super Letters دلیل این کلمه یا عبارت خاص را به عنوان راه حلی برای «مشکل بزرگ» بیان می کند. پس از دستیابی به راه حل، Super Letters آهنگی را برای پایان قسمت می خوانند.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!