یاکِدی - بخش اول

2+ | 2017 | CBeebies
Yakka Dee - Volume 1
یاکِدی - بخش اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Yakka Dee 02 Let's Talk About the Body
08:02
Yakka Dee 02 Let's Talk About the Body
Yakka Dee 07 Let's Talk About Clothes
14:17
Yakka Dee 07 Let's Talk About Clothes
Yakka Dee 10 Let's Talk About the House
14:12
Yakka Dee 10 Let's Talk About the House
Yakka Dee 11 Let's Talk About Animals
30:09
Yakka Dee 11 Let's Talk About Animals
Yakka Dee 19 Let's Talk About Lovely Words
05:36
Yakka Dee 19 Let's Talk About Lovely Words
Yakka Dee 23 Let's Talk About Playing
14:45
Yakka Dee 23 Let's Talk About Playing
Yakka Dee 25 Let's Talk About Bedtime
04:50
Yakka Dee 25 Let's Talk About Bedtime
Yakka Dee 27 Let's Talk About Words that Rhyme
04:29
Yakka Dee 27 Let's Talk About Words that Rhyme
Yakka Dee 29 Let's Talk About Cute Moments
07:28
Yakka Dee 29 Let's Talk About Cute Moments
فایل فشرده 30 کلیپ بخش اول
حجم فایل: 864.47 MB
زمان کل کلیپ ها: 02:51:45
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!