پپاپگ - فصل چهارم
2+ | 2012 | Entertainment One

Peppa Pig Season 4
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Peppa Pig S04E01 Potato City
Peppa Pig S04E02 The New House
Peppa Pig S04E03 Basketball
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E04 Horsey...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E05 Naughty...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E06 Mr. Fox's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E07 Shadows
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E08...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E09 The Rainy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E10 Mummy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E11 Pedro The...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E12 Peppa and...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E13 The Flying...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E14 Kylie The...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E15 Captain...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E16 Grampy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E17 Bedtime Story
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E18 Lost Keys
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E19 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E20 Grandpa...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E21 The Pet...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E22 Spider's Web
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E23 The Noisy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E24 The...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E25 Mr...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E26 Madame...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E27 The Queen
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E28 Desert Island
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E29 Perfume
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E30 The...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E31 The Aquarium
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E32 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E33 The Little...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E34 The Sandpit
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E35 Night Animals
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E36 Flying on...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E37 The...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E38 Holiday in...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E39 End of the...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E40 Mirrors
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E41 Pedro is Late
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E42 Garden Games
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E43 Going Boating
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E44 Mr Bull in...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E45 Fruit
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E46 George's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E47 Peppa's...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E48 The Fish Pond
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E49 Snowy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E50 Grampy...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E51 The Olden...
ویژه اعضاء
Peppa Pig S04E52 Pirate...

به فصل چهارم پپا خوش آمدید!

پپاپیگ یک مجموعه کارتونی تلویزیونی برای سنین خردسالان و ساخت کشور بریتانیا است که توسط Astley Baker Davies در شرکت Entertainment One ساخته شده است که برای اولین بار در 31 می 2004 پخش شد.

این مجموعه داستان یک خانواده خوک را روایت می کند. این شخصیت ها لباس می پوشند، در خانه زندگی می کنند و اتومبیل می رانند، اما هنوز برخی از خصوصیات حیواناتی را که در آنها مستقر هستند از خود نشان می دهند. پپا و خانواده اش در طی روزمرگی خود مکالماتی دارند که در آن انگلیسی صحبت می کنند، مانند انسان ها در حال صحبت کردن هستند، حیوانات دیگر وقتی صحبت می کنند صدای مربوطه خود را نیز نشان می دهند.

این مجموعه یک راوی دارد که همزمان بیننده را در فهم بهتر داستان یاری می کند. این مجموعه مناسب کودکان دو سال به بالا است. زیرا از این سن کودکان بیشتر درحال کشف پیرامون خود هستند. این کارتون با تکرار روزانه به صورت غیرمستقیم باعث یادگیری زبان انگلیسی می شود.

فایل فشرده فصل چهارم Peppa Pig
حجم فایل: 772.28 MB
زمان کل کلیپ ها: 04:25:43
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!