کایو - فصل اول

2+ | 1997
Caillou - Season 1
کایو - فصل اول
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Christine L Heureux
Caillou 01 Caillou Makes Cookies
04:53
Caillou 01 Caillou Makes Cookies
Caillou 02 Caillou isn't Afraid Anymore
04:03
Caillou 02 Caillou isn't Afraid Anymore
Caillou 03 Caillou Hates Vegetables
04:03
Caillou 03 Caillou Hates Vegetables
Caillou 04 Caillous All Alone
04:03
Caillou 04 Caillous All Alone
Caillou 05 Caillou Tidies his Toys
04:03
Caillou 05 Caillou Tidies his Toys
Caillou 06 Caillou Learns to Drive
04:03
Caillou 06 Caillou Learns to Drive
Caillou 07 Caillou at Daycare
04:03
Caillou 07 Caillou at Daycare
Caillou 08 Caillou Joins the Circus
04:03
Caillou 08 Caillou Joins the Circus
Caillou 09 Caillou is Afraid of the Dark
04:03
Caillou 09 Caillou is Afraid of the Dark
Caillou 10 Caillou's Friends
04:03
Caillou 10 Caillou's Friends
Caillou 11 Caillou Visits the Doctor
04:03
Caillou 11 Caillou Visits the Doctor
Caillou 12 Big Brother Caillou
04:03
Caillou 12 Big Brother Caillou
Caillou 13 Caillou Goes Shopping
04:03
Caillou 13 Caillou Goes Shopping
Caillou 14 Caillou in the Bathtub
04:03
Caillou 14 Caillou in the Bathtub
Caillou 15 Caillou Gets Dressed
04:03
Caillou 15 Caillou Gets Dressed
Caillou 16 Caillou's Teddy Shirt
04:03
Caillou 16 Caillou's Teddy Shirt
Caillou 17 Caillou Goes Around the Block
04:03
Caillou 17 Caillou Goes Around the Block
Caillou 18 Caillou's Hiding Place
04:03
Caillou 18 Caillou's Hiding Place
Caillou 19 Caillou's Birthday Present
04:03
Caillou 19 Caillou's Birthday Present
Caillou 20 Caillou and Gilbert
04:04
Caillou 20 Caillou and Gilbert
Caillou 21 Caillou's Summer Goodnight
04:02
Caillou 21 Caillou's Summer Goodnight
Caillou 22 Caillou is Scared of Dogs
04:03
Caillou 22 Caillou is Scared of Dogs
Caillou 23 Caillou Goes to the Zoo
04:03
Caillou 23 Caillou Goes to the Zoo
Caillou 24 Caillou's Rainy Day
04:03
Caillou 24 Caillou's Rainy Day
Caillou 25 Caillou at the Beach
04:03
Caillou 25 Caillou at the Beach
Caillou 26 Caillou's New Shoes
04:02
Caillou 26 Caillou's New Shoes
Caillou 27 Caillou's Snowman
04:02
Caillou 27 Caillou's Snowman
Caillou 28 Caillou is a Clown
04:02
Caillou 28 Caillou is a Clown
Caillou 29 Caillou's Special Friend
04:02
Caillou 29 Caillou's Special Friend
Caillou 30 Caillou Rakes the Leaves
04:02
Caillou 30 Caillou Rakes the Leaves
Caillou 31 Caillou's Big Friend
04:03
Caillou 31 Caillou's Big Friend
Caillou 32 Caillou's Colours
04:03
Caillou 32 Caillou's Colours
Caillou 33 Caillou Mails a Letter
04:03
Caillou 33 Caillou Mails a Letter
Caillou 34 Caillou Goes Camping
04:03
Caillou 34 Caillou Goes Camping
Caillou 35 Caillou Learns to Swim
04:03
Caillou 35 Caillou Learns to Swim
Caillou 36 Caillou's New Babysitter
04:02
Caillou 36 Caillou's New Babysitter
Caillou 37 Caillou Learns to Skate
04:03
Caillou 37 Caillou Learns to Skate
Caillou 38 Caillou Makes a New Friend
04:02
Caillou 38 Caillou Makes a New Friend
Caillou 39 Caillou and Daddy
04:02
Caillou 39 Caillou and Daddy
Caillou 40 Caillou Grows Carrots
04:02
Caillou 40 Caillou Grows Carrots
Caillou 41 Caillou Goes to a Theme Park
04:02
Caillou 41 Caillou Goes to a Theme Park
Caillou 42 Caillou's School Bus
04:02
Caillou 42 Caillou's School Bus
Caillou 43 Caillou Looks for Gilbert
04:02
Caillou 43 Caillou Looks for Gilbert
Caillou 44 Caillou's Surprise Breakfast
04:02
Caillou 44 Caillou's Surprise Breakfast
Caillou 45 Caillou's Missing Sock
04:02
Caillou 45 Caillou's Missing Sock
Caillou 46 Caillou Goes to Work
04:03
Caillou 46 Caillou Goes to Work
Caillou 47 Caillou's Quarrel
04:03
Caillou 47 Caillou's Quarrel
Caillou 48 Caillou's Getting Older
05:02
Caillou 48 Caillou's Getting Older
Caillou 49 Caillou's Big Slide
05:02
Caillou 49 Caillou's Big Slide
Caillou 50 Caillou Walks a Dog
05:02
Caillou 50 Caillou Walks a Dog
Caillou 51 Caillou Watches Rosie
05:02
Caillou 51 Caillou Watches Rosie
Caillou 52 Caillou Is Sick
05:02
Caillou 52 Caillou Is Sick
Caillou 53 Caillou's Phone Call
05:02
Caillou 53 Caillou's Phone Call
Caillou 54 Caillou Sleeps Over
05:02
Caillou 54 Caillou Sleeps Over
Caillou 55 Caillou Plays a Baby
05:02
Caillou 55 Caillou Plays a Baby
Caillou 56 Caillou Flies a Plane
05:02
Caillou 56 Caillou Flies a Plane
Caillou 57 Rosie Bothers Caillou
05:02
Caillou 57 Rosie Bothers Caillou
Caillou 58 Caillou Goes Birdwatching
05:02
Caillou 58 Caillou Goes Birdwatching
Caillou 59 Caillou and the Doll
05:02
Caillou 59 Caillou and the Doll
Caillou 60 Caillou Hurts Himself
05:01
Caillou 60 Caillou Hurts Himself
Caillou 61 Caillou's Big Kick
05:02
Caillou 61 Caillou's Big Kick
Caillou 62 Caillou the Jungle Explorer
05:02
Caillou 62 Caillou the Jungle Explorer
Caillou 63 The Caillou Show
05:02
Caillou 63 The Caillou Show
Caillou 64 Caillou Loves Halloween
05:02
Caillou 64 Caillou Loves Halloween
Caillou 65 Caillou's Picnic
05:02
Caillou 65 Caillou's Picnic

کایو (نوشته می شود کایلو) نام یک سریال کارتونی ساخت کشور کانادا است که نخستین بار در شبکه TeleToon در پانزدهم سپتامبر 1997 پخش شد. این کارتون بعدا به شبکه Treehouse انتقال یافت، قسمت نهایی کایو در تاریخ 3 اکتبر 2010 به نمایش در آمد. این مجموعه بر اساس کتاب های Hélène Desputeaux با همین نام ساخته شده است که روایتگر پسری 4 ساله با نام کایو است که ماجراجویی در جهان پیرامون خود را دوست دارد.

در حال حاضر مجموعه ای که در itoons.ir برای دانلود ارائه شده است نسخه بازسازی شده و باکیفیت این مجموعه نسبتا قدیمی می باشد، که می تواند کودک شما را مدت ها سرگرم نموده و آموزش انگلیسی آن به صورت غیرمستقیم و از روش تکرار و گوش دادن می باشد.

فایل فشرده 65 قسمت فصل اول
حجم فایل: 963.2 MB
زمان کل کلیپ ها: 04:41:46
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!