کایو - فصل اول
2+ | 1997

Caillou - Season 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Christine L Heureux
Caillou 01 Caillou Makes...
Caillou 02 Caillou isn't...
Caillou 03 Caillou Hates...
Caillou 04 Caillous All Alone
Caillou 05 Caillou Tidies...
Caillou 06 Caillou Learns...
Caillou 07 Caillou at Daycare
Caillou 08 Caillou Joins...
Caillou 09 Caillou is...
Caillou 10 Caillou's Friends
Caillou 11 Caillou Visits...
Caillou 12 Big Brother Caillou
Caillou 13 Caillou Goes...
Caillou 14 Caillou in the...
Caillou 15 Caillou Gets...
Caillou 16 Caillou's Teddy...
Caillou 17 Caillou Goes...
Caillou 18 Caillou's Hiding...
Caillou 19 Caillou's...
Caillou 20 Caillou and Gilbert
Caillou 21 Caillou's Summer...
Caillou 22 Caillou is...
Caillou 23 Caillou Goes to...
Caillou 24 Caillou's Rainy Day
Caillou 25 Caillou at the...
Caillou 26 Caillou's New Shoes
Caillou 27 Caillou's Snowman
Caillou 28 Caillou is a Clown
Caillou 29 Caillou's...
Caillou 30 Caillou Rakes...
Caillou 31 Caillou's Big...
Caillou 32 Caillou's Colours
Caillou 33 Caillou Mails a...
Caillou 34 Caillou Goes...
Caillou 35 Caillou Learns...
Caillou 36 Caillou's New...
Caillou 37 Caillou Learns...
Caillou 38 Caillou Makes a...
Caillou 39 Caillou and Daddy
Caillou 40 Caillou Grows...
Caillou 41 Caillou Goes to...
Caillou 42 Caillou's School...
Caillou 43 Caillou Looks...
Caillou 44 Caillou's...
Caillou 45 Caillou's...
Caillou 46 Caillou Goes to...
Caillou 47 Caillou's Quarrel
Caillou 48 Caillou's...
Caillou 49 Caillou's Big Slide
Caillou 50 Caillou Walks a Dog
Caillou 51 Caillou Watches...
Caillou 52 Caillou Is Sick
Caillou 53 Caillou's Phone...
Caillou 54 Caillou Sleeps Over
Caillou 55 Caillou Plays a...
Caillou 56 Caillou Flies a...
Caillou 57 Rosie Bothers...
Caillou 58 Caillou Goes...
Caillou 59 Caillou and the...
Caillou 60 Caillou Hurts...
Caillou 61 Caillou's Big Kick
Caillou 62 Caillou the...
Caillou 63 The Caillou Show
Caillou 64 Caillou Loves...
Caillou 65 Caillou's Picnic

کایو (نوشته می شود کایلو) نام یک سریال کارتونی ساخت کشور کانادا است که نخستین بار در شبکه TeleToon در پانزدهم سپتامبر 1997 پخش شد. این کارتون بعدا به شبکه Treehouse انتقال یافت، قسمت نهایی کایو در تاریخ 3 اکتبر 2010 به نمایش در آمد. این مجموعه بر اساس کتاب های Hélène Desputeaux با همین نام ساخته شده است که روایتگر پسری 4 ساله با نام کایو است که ماجراجویی در جهان پیرامون خود را دوست دارد.

در حال حاضر مجموعه ای که در itoons.ir برای دانلود ارائه شده است نسخه بازسازی شده و باکیفیت این مجموعه نسبتا قدیمی می باشد، که می تواند کودک شما را مدت ها سرگرم نموده و آموزش انگلیسی آن به صورت غیرمستقیم و از روش تکرار و گوش دادن می باشد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!