پپاپگ - فصل اول
2+ | 2004 | Entertainment One

Peppa Pig Season 1
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد | کارگردان: Astley Baker Davies
Peppa Pig 01 Muddy Puddles
Peppa Pig 02 Mr. Dinosaur...
Peppa Pig 03 Best Friend
Peppa Pig 04 Polly Parrot
Peppa Pig 05 Hide and Seek
Peppa Pig 06 The Playgroup
Peppa Pig 07 Mummy Pig at Work
Peppa Pig 08 Piggy in the...
Peppa Pig 09 Daddy Loses...
Peppa Pig 10 Gardening
Peppa Pig 11 Hiccups
Peppa Pig 12 Bicycles
Peppa Pig 13 Secrets
Peppa Pig 14 Flying A Kite
Peppa Pig 15 Picnic
Peppa Pig 16 Musical...
Peppa Pig 17 Frogs And...
Peppa Pig 18 Dressing Up
Peppa Pig 19 New Shoes
Peppa Pig 20 The School Fete
Peppa Pig 21 Mummy Pig's...
Peppa Pig 22 The Tooth Fairy
Peppa Pig 23 The New Car
Peppa Pig 24 Treasure Hunt
Peppa Pig 25 Not Very Well
Peppa Pig 26 Snow
Peppa Pig 27 Windy Castle
Peppa Pig 28 My Cousin Chloé
Peppa Pig 29 Pancakes
Peppa Pig 30 Babysitting
Peppa Pig 31 Ballet Lesson
Peppa Pig 32 Thunderstorm
Peppa Pig 33 Cleaning The Car
Peppa Pig 34 Lunch
Peppa Pig 35 Camping
Peppa Pig 36 The Sleepy...
Peppa Pig 37 The Tree House
Peppa Pig 38 Fancy Dress Party
Peppa Pig 39 The Museum
Peppa Pig 40 Very Hot Day
Peppa Pig 41 Chloés Puppet...
Peppa Pig 42 Daddy Get's Fit
Peppa Pig 43 Tidying Up
Peppa Pig 44 The Playground
Peppa Pig 45 Daddy Puts up...
Peppa Pig 46 At the Beach
Peppa Pig 47 Mister Skinnylegs
Peppa Pig 48 Grandpa Pig's...
Peppa Pig 49 Shopping
Peppa Pig 50 My Birthday Party
Peppa Pig 51 Daddy's Movie...
Peppa Pig 52 School Play

پپاپیگ یک مجموعه کارتونی تلویزیونی برای سنین خردسالان و ساخت کشور بریتانیا است که توسط Astley Baker Davies در شرکت Entertainment One ساخته شده است که برای اولین بار در 31 می 2004 پخش شد.

این مجموعه داستان یک خانواده خوک را روایت می کند. این شخصیت ها لباس می پوشند، در خانه زندگی می کنند و اتومبیل می رانند، اما هنوز برخی از خصوصیات حیواناتی را که در آنها مستقر هستند از خود نشان می دهند. پپا و خانواده اش در طی روزمرگی خود مکالماتی دارند که در آن انگلیسی صحبت می کنند، مانند انسان ها در حال صحبت کردن هستند، حیوانات دیگر وقتی صحبت می کنند صدای مربوطه خود را نیز نشان می دهند.

این مجموعه یک راوی دارد که همزمان بیننده را در فهم بهتر داستان یاری می کند. این مجموعه مناسب کودکان دو سال به بالا است. زیرا از این سن کودکان بیشتر درحال کشف پیرامون خود هستند. این کارتون با تکرار روزانه به صورت غیرمستقیم باعث یادگیری زبان انگلیسی می شود.

فایل فشرده فصل اول Peppa Pig
حجم فایل: 739.52 MB
زمان کل کلیپ ها: 04:18:36
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!