کایو - فصل سوم

2+ | 2003
Caillou - Season 3
کایو - فصل سوم
زبان: انگلیسی | زیرنویس: ندارد
Caillou S03E01 Mystery Valentine
08:52
Caillou S03E01 Mystery Valentine
Caillou S03E02 Caillou's Clouds
04:21
Caillou S03E02 Caillou's Clouds
Caillou S03E03 Caillou's Got Rhythm
07:05
Caillou S03E03 Caillou's Got Rhythm
Caillou S03E04 Leo's Hamster
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S03E04 Leo's Hamster
Caillou S03E05 A New Member of Family
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S03E05 A New Member of Family
Caillou S03E06 Caillou's Gym Day
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E06 Caillou's Gym Day
Caillou S03E07 One Two Boom
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E07 One Two Boom
Caillou S03E08 Caillou in Space
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E08 Caillou in Space
Caillou S03E09 Caillou's Crossword
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S03E09 Caillou's Crossword
Caillou S03E10 Our Rocketship
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S03E10 Our Rocketship
Caillou S03E11 Caillou's Kitchen
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E11 Caillou's Kitchen
Caillou S03E12 Caillou's Milk Run
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E12 Caillou's Milk Run
Caillou S03E13 Dogsled Ahead
08:02
ویژه اعضاء
Caillou S03E13 Dogsled Ahead
Caillou S03E14 Follow that Sound
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E14 Follow that Sound
Caillou S03E15 Caillou's Promise
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S03E15 Caillou's Promise
Caillou S03E16 Cowboy Caillou
08:02
ویژه اعضاء
Caillou S03E16 Cowboy Caillou
Caillou S03E17 Out of the Woods
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E17 Out of the Woods
Caillou S03E18 The Cats Meow
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E18 The Cats Meow
Caillou S03E19 Too Many Cooks
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E19 Too Many Cooks
Caillou S03E20 Caillou's Horn
04:14
ویژه اعضاء
Caillou S03E20 Caillou's Horn
Caillou S03E21 The Duck Family
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E21 The Duck Family
Caillou S03E22 Caillou the Great
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E22 Caillou the Great
Caillou S03E23 Caillou and the Puppies
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E23 Caillou and the Puppies
Caillou S03E24 Disappearing Carrots
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E24 Disappearing Carrots
Caillou S03E25 Caillou's Coins
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E25 Caillou's Coins
Caillou S03E26 Super Caillou
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E26 Super Caillou
Caillou S03E27 The Water Goes 'round
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E27 The Water Goes 'round
Caillou S03E28 The Pinata
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E28 The Pinata
Caillou S03E29 Read All About It
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S03E29 Read All About It
Caillou S03E30 Caillou's Check Up
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E30 Caillou's Check Up
Caillou S03E31 Caillou the Timekeeper
04:43
ویژه اعضاء
Caillou S03E31 Caillou the Timekeeper
Caillou S03E32 Hide and Seek
08:06
ویژه اعضاء
Caillou S03E32 Hide and Seek
Caillou S03E33 Three's a Crowd
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E33 Three's a Crowd
Caillou S03E34 Say Cheese
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E34 Say Cheese
Caillou S03E35 Under Sail
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E35 Under Sail
Caillou S03E36 The Sugar Shack
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E36 The Sugar Shack
Caillou S03E37 Chop Sticks
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E37 Chop Sticks
Caillou S03E38 Farmer Caillou
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E38 Farmer Caillou
Caillou S03E39 Just Like Me
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E39 Just Like Me
Caillou S03E40 The New Leaf
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E40 The New Leaf
Caillou S03E41 A Helping Hand
08:07
ویژه اعضاء
Caillou S03E41 A Helping Hand
Caillou S03E42 The Big Boat
08:02
ویژه اعضاء
Caillou S03E42 The Big Boat
Caillou S03E43 Something For Everyone
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E43 Something For Everyone
Caillou S03E44 I, Robot
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E44 I, Robot
Caillou S03E45 Recipe For Fun
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E45 Recipe For Fun
Caillou S03E46 Elephants
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E46 Elephants
Caillou S03E47 Caillou and the Sheep
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S03E47 Caillou and the Sheep
Caillou S03E48 Sticking to It
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E48 Sticking to It
Caillou S03E49 Caillou's Water Park
04:17
ویژه اعضاء
Caillou S03E49 Caillou's Water Park
Caillou S03E50 Caillou Computes
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E50 Caillou Computes
Caillou S03E51 Comic Caper
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E51 Comic Caper
Caillou S03E52 Sunday Brunch
03:16
ویژه اعضاء
Caillou S03E52 Sunday Brunch
Caillou S03E53 Where I Live
04:14
ویژه اعضاء
Caillou S03E53 Where I Live
Caillou S03E54 Next Stop Fun
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E54 Next Stop Fun
Caillou S03E55 Trip on the Subway
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S03E55 Trip on the Subway
Caillou S03E56 Caillou to the Rescue
07:05
ویژه اعضاء
Caillou S03E56 Caillou to the Rescue
Caillou S03E57 Caillou's Race
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E57 Caillou's Race
Caillou S03E58 Do it Yourself
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E58 Do it Yourself
Caillou S03E59 Downhill From Here
03:20
ویژه اعضاء
Caillou S03E59 Downhill From Here
Caillou S03E60 Caillou's Snow Day
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E60 Caillou's Snow Day
Caillou S03E61 Mom for a Day
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E61 Mom for a Day
Caillou S03E62 Caillou's Suitcase
04:21
ویژه اعضاء
Caillou S03E62 Caillou's Suitcase
Caillou S03E63 Games in the Park
08:03
ویژه اعضاء
Caillou S03E63 Games in the Park
Caillou S03E64 Winter Mystery
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E64 Winter Mystery
Caillou S03E65 Caillou's Test Drive
04:18
ویژه اعضاء
Caillou S03E65 Caillou's Test Drive

به فصل سوم مجموعه کایو خوش آمدید!

کایو (نوشته می شود کایلو) نام یک سریال کارتونی ساخت کشور کانادا است که نخستین بار در شبکه TeleToon در پانزدهم سپتامبر 1997 پخش شد. این کارتون بعدا به شبکه Treehouse انتقال یافت، فصل دوم این مجموع در سال های 2000 تا 2002 پخش شد و قسمت نهایی کایو در تاریخ 3 اکتبر 2010 به نمایش در آمد. این مجموعه بر اساس کتاب های Hélène Desputeaux با همین نام ساخته شده است که روایتگر پسری 4 ساله با نام کایو است که ماجراجویی در جهان پیرامون خود را دوست دارد.

در حال حاضر مجموعه ای که در itoons.ir برای دانلود ارائه شده است نسخه بازسازی شده و باکیفیت این مجموعه نسبتا قدیمی می باشد، که می تواند کودک شما را مدت ها سرگرم نموده و آموزش انگلیسی آن به صورت غیرمستقیم و از روش تکرار و گوش دادن می باشد.

فایل فشرده 65 قسمت فصل سوم
حجم فایل: 1.5 GB
زمان کل کلیپ ها: 05:46:17
دانلود (ویژه مشترکین)

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!