کوکوملون - بخش ششم
1+ | 2020

Cocomelon - ABC KidTV - Vol.6
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی
ویژه اعضاء
Tap Dancing Song
ویژه اعضاء
Skidamarink 2
ویژه اعضاء
Guess The Animal Song
ویژه اعضاء
Wash Your Hands Song
ویژه اعضاء
You Can Do It
ویژه اعضاء
Five Senses Song
ویژه اعضاء
I Love The Mountains
ویژه اعضاء
Wait Your Turn
ویژه اعضاء
Loose Tooth Song
ویژه اعضاء
Head, Shoulders, Knees and...
ویژه اعضاء
ABC Song with Building Blocks
ویژه اعضاء
I Want To Be Like Mommy
ویژه اعضاء
Ten Little Dinos
ویژه اعضاء
Rain Rain Go Away - Indoors...
ویژه اعضاء
Yes, Yes, Stay Healthy Song
ویژه اعضاء
What Makes Me Happy
ویژه اعضاء
JJ Wants a New Bed

به بخش ششم کوکوملون خوش آمدید!

تیم Cocomelon (با نام قبلی "ABC kidTV") زمان خود را به ایجاد فیلم های آموزشی با کیفیت و ویژه برای کودکان زیر شش سال اختصاص داده اند که می تواند به کودکان در مورد آموزش حروف، اعداد، شکل ها، رنگ ها، حیوانات و خیلی چیزهای دیگر کمک کند.

بچه ها از شخصیت های دوستانه کوکوملون و تصاویر متحرک و رنگارنگ لذت می برند و آن ها را دوست دارند، در حالی که همزمان باعث یادگیری زبان و آموزش های جذاب دیگر خواهد شد.

این محصول فایل فشرده ندارد!
مجموعه هایی که تکمیل نشده اند و یا حجم بالاتری برای فشرده سازی دارند فایل فشرده ندارند و باید به صورت تک قسمتی دانلود شوند.

دوستان خود را دعوت کنید

در صورت ورود به حساب کاربری
هر دعوت به اعتبار کاربری شما می افزاید!