گلدی و خرسه
3+ | 2015 | Disney

Goldie and Bear
زبان: انگلیسی | زیرنویس: انگلیسی | کارگردان: Chris Gilligan
The Birthday Chair
ویژه اعضاء
Bear's Red Shoes
ویژه اعضاء
Goose Sitters

سریال در مورد شخصیت هایی با نام های گلدی لاکس و خرس جک کوچک است. که بعد از حادثه ای که در خانه خرس افتاد باعث دوستی آنها شد. در طول سریال آنها به جنگل داستان پری ها می روند و با شخصیت های دیگر افسانه ای از جمله شنل قرمزی، هامتی دامپتی، سه خوک کوچک و ... روبرو می شوند...