کارتون های درخواستی

برای درخواست کارتون ابتدا باید ثبت نام کنید
باب سازنده

باب سازنده

Bob the Builder
انگلیسی
بخش اول
بچه رئیس

بچه رئیس

The Boss Baby
انگلیسی
فصل اول
بال های پرتوان

بال های پرتوان

Super Wings
انگلیسی
بخش دوم
من و مامان

من و مامان

Momy and Me
انگلیسی
بخش اول
تیم اومی زومی

تیم اومی زومی

Team Umizoomi
انگلیسی
فصل دوم
با جس حدس بزن

با جس حدس بزن

Guess with Jess
انگلیسی
بخش اول
کلاس کودک

کلاس کودک

Baby Class
انگلیسی
بخش اول
استلا و سم

استلا و سم

Stella and Sam
انگلیسی
بخش اول
پت پستچی

پت پستچی

Postman Pat
انگلیسی
بخش اول
چارلی و لولا

چارلی و لولا

Charlie and Lola
انگلیسی
فصل اول
روبی رنگین کمان

روبی رنگین کمان

Rainbow Ruby
انگلیسی
بخش دوم
بارنی

بارنی

Barney
انگلیسی
بخش دوم
کیت و میم میم

کیت و میم میم

Kate and Mim-Mim
انگلیسی
فصل اول
دهکده کتاب داستان

دهکده کتاب داستان

Super Why
انگلیسی
بخش اول
سگ های نگهبان

سگ های نگهبان

Paw Patrol
انگلیسی
فصل پنجم
کایو

کایو

Caillou
انگلیسی
فصل سوم
دبی دو

دبی دو

Debbie Doo
انگلیسی
بخش اول
والی کازام

والی کازام

Wallykazam
انگلیسی
فصل دوم
سوفیای اول

سوفیای اول

Sofia the First
انگلیسی
بخش اول
نامتامز

نامتامز

The Numtums
انگلیسی
بخش اول
سگ های نگهبان

سگ های نگهبان

Paw Patrol
انگلیسی
فصل ششم
برو دیگو برو

برو دیگو برو

Go, Diego, Go
انگلیسی
بخش اول
مکس و روبی

مکس و روبی

Max and Ruby
انگلیسی
بخش اول
جورج کنجکاو

جورج کنجکاو

Curious George
انگلیسی
بخش سوم